Przejdź do zawartości

Louis Page

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Louis Page (zm. 1990) – francuski operator filmowy.

  • Operatorowi nie wolno zapominać, że jest tylko jednym z członków kolektywu, którego wysiłki zmierzają do wspólnego celu: zrobić możliwie najlepszy film… Dane ujęcie posiada wartość jedynie w związku z tym, które je poprzedza i tym, które po nim następuje. Chcieć, aby każdy kadr był olśniewającym obrazem, chcieć, aby praca operatorska była szczególnie dostrzegalna… oznacza to zawsze naruszać równowagę całości.
    • Źródło: L'opérateur w: Le cinéma par ceux qui le font pod red. Denis Marion, Arthème Fayard, Paryż 1949, s. 208–224, cyt. za: Jerzy Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008, s. 82.
    • Zobacz też: kadr, praca, ujęcie