Przejdź do zawartości

Louis Billot

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Louis Billot (1846–1931) – francuski duchowny katolicki, jezuita, kardynał.

  • Bóg może dopuścić, by wakat Stolicy Apostolskiej trwał przez jakiś czas. Może On także dopuścić, żeby powstały pewne wątpliwości co do ważności tego lub innego wyboru. Jednakowoż Bóg nigdy nie dopuści, aby cały Kościół uznał za papieża kogoś, kto nim nie jest rzeczywiście i zgodnie z prawem. Jeżeli więc papież jest akceptowany przez Kościół i zjednoczony z nim tak, jak głowa złączona jest z ciałem, nikt nie może podnosić, czy jego wybór jest wadliwy (...). Powszechna akceptacja Kościoła uzdrawia bowiem w korzeniu każdy obarczony wadami wybór.
    • Źródło: Tractatus de Ecclesia Chrisi, t. I, s. 612, 613.
    • Zobacz też: sedewakantyzm
  • Obowiązkiem państwa jest zakazać fałszywych religii, chyba że ich tolerowanie stanowi absolutną konieczność.
    • Źródło: De Ecclesia Christi, Rzym 1929, s. 93.