Lionel Robbins

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Lionel Robbins (1978)

Lionel Robbins (1898–1984) – brytyjski ekonomista zajmujący się teorią cykli koniunkturalnych oraz metodologią ekonomii.

  • W ówczesnych warunkach deflacyjnego schłodzenia pomysł, że trzeba przede wszystkim ciąć błędne inwestycje (…) i zachęcać do oszczędzania (…), był równie niestosowny, jak odmówienie koca i czegoś na pokrzepienie wyciągniętemu z przerębli pijakowi tylko dlatego, że jego pierwotnym problemem było „przegrzanie”.
    • Opis: o wychodzeniu z wielkiego kryzysu w latach 30.
    • Źródło: Robert Skidelsky, Keynes kontra Hayek: dogrywka, „Gazeta Wyborcza”, 27–28 sierpnia 2011.