Leon Barszczewski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Leon Barszczewski

Leon Barszczewski (1849–1910) – polski topograf, geolog, etnograf, archeolog, przyrodnik, glacjolog, badacz kultury Środkowej Azji, pułkownik armii Imperium Rosyjskiego.

  • Od dzieciństwa czułem pociąg do studiów przyrodniczych, do badań nad światem i zabytkami starożytnymi, do etnografii, a zwłaszcza do podróżowania.
    • Źródło: autobiografia, cyt. za: Joanna Pociask-Karteczka, Emirat Buchary w obiektywie Leona Barszczewskiego, „Alma Mater” nr 100, luty 2008, s. 111.
  • Z Kała-i-Chamb przeszedłem do granicy Ałaju, a następnie powróciłem do Garm. Po małym odpoczynku przeszedłem do Obigarm, gdzie jeszcze raz obejrzałem gorące źródła… (…) Przyjechawszy do Dziuszambe, poszedłem w góry dla zbadania bogactw kopalnianych i gorących źródeł siarczanych Chodża-Ipak.
    • Opis: o powrocie z Afganistanu.
    • Źródło: Joanna Pociask-Karteczka, Emirat Buchary w obiektywie Leona Barszczewskiego, „Alma Mater” nr 100, luty 2008, s. 111.