Przejdź do zawartości

Laozi

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Laozi
w Myths and Legends of China z 1922

Laozi (również Lao-tzu; ok. VI w. p.n.e.) – legendarna postać chińskiej filozofii, twórca taoizmu.

Księga Drogi i Cnoty[edytuj]

(inne nazwy: Daodejing, Tao Te Cin, Tao Te King)

 • A skąd wiem o istnieniu wspólnego praźródła wszystkich rzeczy?
  Właśnie dzięki niemu.
  • Źródło: XXI
 • Bezimienne (stało się) początkiem nieba i ziemi.
  Nazwane (stało się) rodzicielką dziesięciu tysięcy rzeczy.
  • Źródło: I
 • Byt i niebyt wzajemnie się rodzą.
  • Źródło: II
 • Czyniąc rzeczy wielkie, zaczynaj od rzeczy drobnych.
  • Źródło: LXIII
 • Gdy cały świat uznał piękno za piękno, wtedy (pojawiła się) szpetota.
  • Źródło: II
 • Jeśli cenić nie będziecie przedmiotów drogocennych, trudnych do zdobycia, doprowadzicie do tego, że wśród ludu nie będzie złodziei.
  • Źródło: II
 • Mam trzy klejnoty. Strzegę ich i osłaniam.
  Pierwszy to miłosierdzie.
  Drugi to umiarkowanie.
  Trzeci polega na tym, że nie ośmielam się wyjść przed (innych ludzi na świecie) pod niebem.
  • Źródło: LXVII
 • O wielkim mówię, że przemija.
  O przeminionym mówię, że się oddala.
  O oddalonym mówię, że powraca.
  • Źródło: XXIV
 • Pięć barw czyni ludzi ślepymi.
  • Źródło: XII
 • Święty (mędrzec) znajduje się ponad (ludem), ale lud nie (odczuwa) jego ciężaru.
  Święty (mędrzec) znajduje się na przedzie, ale lud nie czuje się przez to urażony.
  • Źródło: LXVI
 • Tao (istniało) zanim (na ziemi i na niebie pojawiły się różne) zjawiska i najwyższe bóstwo.
  • Źródło: IV
 • Ten, kto zna (innych) ludzi, posiada (tylko) wiedzę.
  Ten, kto zna siebie samego, jest (człowiekiem) oświeconym.
  • Źródło: XXXIII
 • Trzeba działać zanim coś zaistnieje.
  • Źródło: LXIII
 • Trzydzieści szprych w piaście (tworzy koło). Dzięki pustce między nimi istnieje pożytek z koła.
  • Źródło: XI
 • Wiedzieć, że się (nic) nie wie, to szczyt (wiedzy).
  • Źródło: LXXI

Inne[edytuj]

 • Kto umie się zatrzymać, ten potrafi nieszczęściu zapobiec.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Kto zamierzył wielkie dzieło, często klęskę ponosi właśnie wtedy, gdy je ukończył.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • Łaska i niełaska jednakowo w zadziwienie winny nas wprawiać.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • Mam trzy klejnoty, których strzegę i które cenię: pierwszy – to miłosierdzie, drugi – to umiarkowanie, trzeci – to pokora.
  • Źródło: Ido – Ruch dla Kultury, „Rocznik Naukowy”, t. II, Rzeszów 2001, s. 346.
 • Nie ma większego niebezpieczeństwa nad lekceważenie wroga.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

O Laozim[edytuj]

 • Laozi spędził większą część życia w Zhou. Przewidując jego upadek, wyruszył w drogę i dotarł do granicy. Urzędnik graniczny Yin Xi rzekł: „Panie, skoro upodobało ci się odsunąć od spraw publicznych, zechciej napisać dla mnie księgę’. Wtedy to Laozi spisał księgę w dwóch częściach, zawierającą ponad 5000 słów. Omówił w niej pojęcia Drogi [dao] i Potęgi [de]. Potem odszedł. Nikt nie wie, gdzie umarł.
  • Autor: Sima Qian, kronikarz, Zapiski historyczne (Shiji)
 • Równolegle do lekcji z teorii atomu musimy zwrócić się ku problemom epistemologicznym, z którymi zetknęli się już tacy myśliciele jak Budda i Laozi, próbujących zharmonizować naszą sytuację widzów i aktorów w wielkim dramacie egzystencji.