Laicyzm

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Laicyzm (z fr. laïcisme) – koncepcja związana z zasadą rozdziału państwa od Kościoła i braku wpływów religijnych na sprawy państwowe. Zestawia się ją z pojęciem laickości (z fr. laïcité), zakładającym poszanowanie prawa do swobodnego wyznawania religii i traktującym wszystkie wyznania jako równe.

  • Kiedy rząd daje swoje imprimatur jakiejś określonej religii, to jest to zarazem przesłanie, że wykluczeni zostają wszyscy, którzy nie wyznają tych faworyzowanych przekonań.
    • Autor Harry Blackmun
    • Źródło: Ben Dupré, 50 wielkich teorii, które powinieneś znać, Warszawa 2011 s. 99.
  • Zasada laickości, czyli świeckości. Ta zasada powinna być właściwa nie tylko demokracji, ale w ogóle wszelkim dobrym rządom politycznym. „Oddajcie cesarzowi, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Laickość „pojmowana jako autonomia sfery obywatelskiej i politycznej w stosunku do sfery religijnej i kościelnej – ale nie w odniesieniu do zasad moralnych – jest wartością przyswojoną już i uznaną przez Kościół, należącą do dziedzictwa wypracowanego przez cywilizację. Jan Paweł II wielokrotnie przestrzegał przed niebezpieczeństwami, jakie stwarza jakakolwiek forma mieszania sfery religii i sfery polityki.

Zobacz też: