Księga Urantii

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Księga Urantii (The Urantia Book) – Praca zbiorowa. Dzieło o charakterze duchowym i filozoficznym, którego tematyka obejmuje Boga, nauki przyrodnicze, religię, historię, filozofię oraz przeznaczenie. Oryginał wydany w USA w 1955 roku, polskie tłumaczenie w roku 2010.

Wszechświat centralny i superwszechświaty (Przekazy 01-31)[edytuj]

 • 1:4.1 Boska obecność w umyśle ludzkim jest tajemnicą tajemnic.
 • 5:4.3 Bóg jest nie tylko determinantem przeznaczenia; on jest wiecznym przeznaczeniem człowieka.
 • 9:5.5 Istnieje doskonałość w przyrodzie, ale przyroda nie jest doskonała.

Wszechświat lokalny (Przekazy 32-56)[edytuj]

 • 34:6.8 To właśnie obecność Boskiego Ducha, wody życia, zabezpiecza śmiertelnika przed trawiącym go pragnieniem niezadowolenia i nieopisanym głodem nie uduchowionego, ludzkiego umysłu.
 • 39:4.12 ...stagnacja oznacza pewną śmierć, ale zbyt szybki rozwój jest równie samobójczy;
 • 48:7.10 Wysiłki nie zawsze przynoszą w efekcie radość, ale nie ma szczęścia bez inteligentnych wysiłków.

Historia Urantii (Przekazy 57-119)[edytuj]

 • 75:8.6 Doskonałość jest naszym wiecznym celem, ale nie początkiem.
 • 83:6.6 Najważniejszą ze wszystkich ludzkich zalet jest surowa samokontrola.
 • 94:3.8 To co może być skończoną iluzją na poziomie absolutnym, może być absolutnie rzeczywiste na poziomie skończonym.

Życie i nauki Jezusa (Przekazy 120-196)[edytuj]

 • 131:8.4 Odnoś się do każdego człowieka tak, jakbyś to ty był na jego miejscu.
 • 143:2.6 Odtąd nie jest już obowiązkiem, ale raczej waszym wzniosłym przywilejem, oczyszczanie się z całego zła umysłu i ciała, kiedy pragniecie doskonałości w miłości Boga.
 • 155:6.6 Ten będzie trwał w doskonałym pokoju, którego umysł pozostanie z Bogiem.
 • 195:5.9 Trwały system społeczny bez moralności opartej na rzeczywistościach duchowych może utrzymać się tak samo, jak Układ Słoneczny bez grawitacji.