Przejdź do zawartości

Księga Pierwsza (Księga Psalmów)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Księga Pierwsza – pierwsza część Księgi Psalmów. Obejmuje psalmy od 1 do 41.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

[edytuj]
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodzi za radą niegodziwców
  ani nie stoi na drodze grzeszników,
  ani nie zasiada tam, gdzie siedzą szydercy.
  Ma (...) upodobanie w prawie Jehowy
  i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą.
  I stanie się podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód,
  które wydaje owoc w swoim czasie
  i którego listowie nie usycha;
  a wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie.
  • Źródło: Ps 1:1–3
 • Królowie ziemi się ustawili
  i wysocy urzędnicy jak jeden mąż zgromadzili się
  przeciw Jehowie i przeciw jego pomazańcowi (...).
  Jehowa będzie się z nich naigrawał (...).
  • Źródło: Ps 2:2, 4
 • Ja ustanowiłem mego króla
  na Syjonie, mojej świętej górze.
  • Źródło: Ps 2:6
  • Opis: słowa Boga.
 • Potłuczesz je berłem żelaznym,
  niczym naczynie garncarskie je roztrzaskasz.
  • Źródło: Ps 2:9
 • Pocałujcie syna, żeby On się nie rozsierdził
  i żebyście nie zginęli z drogi,
  bo jego gniew łatwo się zapala.
  Szczęśliwi są wszyscy, którzy się u niego chronią.
  • Źródło: Ps 2:12
 • (...) Jehowo, jesteś tarczą wokół mnie (...).
  • Źródło: Ps 3:3
 • Wybawienie należy do Jehowy.
  • Źródło: Ps 3:8
 • (...) Jehowa odróżni tego, który jest wobec niego lojalny (...).
  • Źródło: Ps 4:3
 • Bo ty nie jesteś Bogiem mającym upodobanie w niegodziwości;
  nikt zły nie może z tobą (...) przebywać.
  Chełpliwi nie mogą stawać przed twymi oczami.
  (...) nienawidzisz wszystkich krzywdzicieli;
  zgładzisz tych, którzy mówią kłamstwo;
  człowiekiem przelewającym krew i podstępnym brzydzi się Jehowa.
  • Źródło: Ps 5:4–6
 • (...) Jehowo, będziesz błogosławić każdemu, kto jest prawy;
  niczym wielką tarczą otoczysz ich swym uznaniem.
  • Źródło: Ps 5:12
 • Jehowo (...), u ciebie się schroniłem.
  Wybaw mnie od wszystkich, którzy mnie prześladują, i wyzwól mnie (...).
  • Źródło: Ps 7:1
 • Osądź mnie, Jehowo, według mej prawości
  i według nieskazitelności (...).
  • Źródło: Ps 7:8
 • Tarcza moja jest u Boga, Wybawcy tych, którzy mają prostolinijne serce.
  Bóg jest Sędzią prawym (...).
  • Źródło: Ps 7:10, 11
 • Sławić będę Jehowę stosownie do jego prawości
  i będę grał imieniu Jehowy, Najwyższego.
  • Źródło: Ps 7:17
 • (...) czymże jest śmiertelnik, że o nim pamiętasz,
  i syn ziemskiego człowieka, że się o niego troszczysz?
  • Opis: do Boga.
  • Źródło: Ps 8:4
 • Zgromiłeś narody, zgładziłeś niegodziwca.
  Imię ich wymazałeś po czas niezmierzony, na zawsze.
  • Źródło: Ps 9:5
 • I będzie w prawości sądził żyzną krainę;
  w prostolinijności będzie osądzał grupy narodowościowe.
  I stanie się Jehowa bezpiecznym wzniesieniem dla każdego, kto jest zdruzgotany,
  bezpiecznym wzniesieniem w czasach udręki.
  A znający twe imię będą ci ufali,
  bo nie opuścisz tych, którzy cię szukają, Jehowo.
  • Źródło: Ps 9:8–10
 • Niegodziwi zawrócą do Szeolu,
  tak, wszystkie narody zapominające o Bogu.
  Biedny bowiem nie zawsze będzie zapomniany,
  nie zginie też nadzieja potulnych.
  • Źródło: Ps 9:17, 18
 • Niegodziwiec w zarozumialstwie swym nie podejmuje poszukiwań;
  wszystkie jego myśli to: „Nie ma Boga”.
  • Źródło: Ps 10:4
 • Jehowa jest Królem po czas niezmierzony, na zawsze.
  Z jego ziemi wyginęły narody.
  • Źródło: Ps 10:16
 • Jehowa bada i prawego, i niegodziwca,
  a miłującego przemoc (...) nienawidzi.
  • Źródło: Ps 11:5
 • Jehowa (...) jest prawy; miłuje prawe uczynki.
  Prostolinijni ujrzą jego oblicze.
  • Źródło: Ps 11:7
 • Wypowiedzi Jehowy to wypowiedzi czyste,
  niczym srebro poddane rafinacji w ziemnym piecu hutniczym,
  siedmiokrotnie czyszczone.
  • Źródło: Ps 12:6
 • (...) zaufałem twojej lojalnej życzliwości;
  niech serce me raduje się wybawieniem twoim.
  Chcę śpiewać Jehowie, bo wyświadczył mi dobro.
  • Źródło: Ps 13:5, 6
 • Nierozumny rzekł w swoim sercu:
  „Nie ma Jehowy”.
  • Źródło: Ps 14:1
 • Wszyscy zboczyli, (...) są jednakowo zepsuci;
  nie ma nikogo, kto by czynił dobrze (...).
  • Źródło: Ps 14:3
 • (...) Jehowa jest z pokoleniem prawego.
  (...) schronieniem jest (...).
  Oby nadeszło z Syjonu wybawienie Izraela!
  • Źródło: Ps 14:5–7
 • Jehowo, kto będzie gościem w twoim namiocie?
  Kto będzie przebywał na twej świętej górze?
  Ten, kto postępuje nienagannie i czyni to, co prawe,
  oraz mówi prawdę w swoim sercu.
  Nie rzucił oszczerstwa (...).
  Towarzyszowi (...) nie uczynił nic złego (...).
  bojących się Jehowy darzy on szacunkiem.
  Przysiągł na swoją szkodę, nic jednak nie zmienia.
  Pieniędzy swych nie dał dla odsetek
  ani nie wziął łapówki na szkodę niewinnego.
  Kto tak postępuje, nigdy nim nic nie zachwieje.
  • Źródło: Ps 15
 • Sznury miernicze wyznaczyły mi miejsca przyjemne.
  Naprawdę spodobało mi się to, co posiadłem.
  • Źródło: Ps 16:6
 • Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu.
  Nie pozwolisz, żeby lojalny wobec ciebie ujrzał dół.
  • Źródło: Ps 16:10
 • Niech kroki me trzymają się twoich szlaków,
  na których nic nie zachwieje krokami moich stóp.
  • Źródło: Ps 17:5
 • Strzeż mnie jak źrenicy oka;
  obyś ukrył mnie w cieniu swych skrzydeł
  ze względu na niegodziwców, którzy mnie złupili.
  Nieprzyjaciele mojej duszy wciąż mnie osaczają.
  • Źródło: Ps 17:8, 9
 • Będę cię kochał, Jehowo, moja siło.
  Jehowa jest mą urwistą skałą i moją twierdzą, i Sprawcą mego ocalenia.
  (...) jest moją skałą. U niego się schronię;
  tarcza moja i mój róg wybawienia, moje bezpieczne wzniesienie.
  • Źródło: Ps 18:1, 2
 • Występowali przeciwko mnie w dniu mego nieszczęścia,
  lecz Jehowa stał się dla mnie podporą.
  • Źródło: Ps 18:18
 • Z lojalnym będziesz postępował lojalnie;
  z krzepkim mężem, który jest nienaganny, będziesz się obchodził nienagannie;
  wobec strzegącego czystości okażesz się czysty,
  a wobec przewrotnego okażesz się przebiegły.
  • Źródło: Ps 18:25, 26
 • Co się tyczy prawdziwego Boga, droga jego jest doskonała;
  wypowiedź Jehowy odznacza się czystością.
  Tarczą jest on dla wszystkich, którzy się u niego chronią.
  Bo któż jest Bogiem oprócz Jehowy?
  I któż jest skałą prócz naszego Boga?
  • Źródło: Ps 18:30, 31
 • Jehowa żyje; i niech będzie błogosławiona moja Skała,
  niech też będzie wywyższany Bóg mego wybawienia.
  Prawdziwy Bóg jest dla mnie Dawcą aktów pomsty;
  on również poddaje mi ludy.
  • Źródło: Ps 18:46, 47
 • Niebiosa oznajmiają chwałę Boga,
  a o dziele jego rąk opowiada przestworze.
  • Źródło: Ps 19:1
 • Prawo Jehowy jest doskonałe, przywraca duszę.
  Przypomnienie od Jehowy jest godne zaufania, niedoświadczonego czyni mądrym.
  Rozkazy Jehowy są prostolinijne, radują serce;
  przykazanie Jehowy jest czyste, rozświetla oczy.
  Bojaźń przed Jehową jest czysta, ostoi się na zawsze.
  Sądownicze rozstrzygnięcia Jehowy są prawdziwe, (...) na wskroś prawe.
  Warto ich bardziej pożądać niż złota (...),
  a słodsze są niż miód (...).
  • Źródło: Ps 19:7–10
 • Wszyscy, którzy mnie widzą, naigrawają się ze mnie;
  szeroko otwierają usta, kiwają głową:
  „Poruczył siebie Jehowie. Niech On go ocali!
  Niech go wyzwoli, skoro w nim znalazł upodobanie!”
  • Źródło: Ps 22:7, 8
 • Na ciebie jestem zdany już od wyjścia z łona (...).
  • Opis: do Boga.
  • Źródło: Ps 22:10
 • Dzielą między siebie moje szaty,
  a o moją odzież rzucają losy.
  • Opis: proroctwo dotyczące Jezusa.
  • Źródło: Ps 22:18
 • Bojący się Jehowy, wysławiajcie go!
  • Źródło: Ps 22:23
 • Jehowa jest moim Pasterzem.
  Niczego mi nie zabraknie.
  • Źródło: Ps 23:1
 • Duszę moją pokrzepia.
  Wiedzie mnie szlakami prawości przez wzgląd na swe imię.
  • Źródło: Ps 23:3
 • Do Jehowy należy ziemia i to, co ją napełnia,
  żyzna kraina i ci, którzy w niej mieszkają.
  On bowiem mocno ją osadził na morzach
  i nad rzekami utrzymuje ją trwale ugruntowaną.
  Kto może wstąpić na górę Jehowy
  i kto może stanąć w jego świętym miejscu?
  Ten, kto ma ręce niewinne i czyste serce,
  kto nie wciąga Mojej duszy do tego, co nic niewarte,
  ani nie składa przysięgi podstępnie.
  • Źródło: Ps 24:1–4
 • Któż jest tym chwalebnym Królem?”
  „Jehowa, silny i potężny,
  Jehowa, potężny w boju”.
  • Źródło: Ps 24:8
 • Nie zostanie też zawstydzony nikt z tych, którzy w tobie pokładają nadzieję.
  Zawstydzeni zostaną ci, którzy bezskutecznie postępują zdradliwie.
  Daj mi poznać twe drogi, Jehowo;
  naucz mnie ścieżek twoich.
  Spraw, bym chodził w twojej prawdzie, i ucz mnie,
  bo ty jesteś Bogiem mego wybawienia.
  W tobie pokładam nadzieję przez cały dzień.
  • Źródło: Ps 25:3–5
 • Racz nie pamiętać grzechów mej młodości i mych buntów.
  • Źródło: Ps 25:7
 • Wszystkie ścieżki Jehowy są lojalną życzliwością i wiernością wobec prawdy
  dla tych, którzy przestrzegają jego przymierza i jego przypomnień.
  • Źródło: Ps 25:10
 • Zażyła więź z Jehową jest udziałem tych, którzy się go boją,
  a także jego przymierze, by dać im je poznać.
  • Źródło: Ps 25:14
 • Osądź mnie, Jehowo, gdyż chodziłem w swojej nieskazitelności;
  i zaufałem Jehowie, żeby się nie zachwiać.
  Zbadaj mnie, Jehowo, i poddaj mnie próbie;
  oczyść moje nerki i moje serce.(...)
  Nie zasiadam z mężami nieprawdy;
  a z tymi, którzy ukrywają, kim są, nie wchodzę.
  • Źródło: Ps 26:1, 2, 4
 • Jehowa moim światłem i mym wybawieniem.
  Kogóż mam się lękać?
  Jehowa twierdzą mego życia.
  Kogóż mam się bać?
  • Źródło: Ps 27:1
 • Choćby mnie opuścili ojciec mój i moja matka,
  przyjąłby mnie sam Jehowa.
  • Źródło: Ps 27:10
 • Pokładaj nadzieję w Jehowie; bądź odważny i niech serce twe będzie mocne.
  • Źródło: Ps 27:14
 • Jehowa moją siłą i mą tarczą.
  Jemu zaufało moje serce
  i otrzymałem pomoc, tak iż serce me wielce się raduje (...).
  Jehowa jest siłą dla swego ludu,
  on też jest twierdzą wspaniałego wybawienia swego pomazańca.
  • Źródło: Ps 28:7, 8
 • (...) Jehowa zasiada jako król po czas niezmierzony.
  • Źródło: Ps 29:10
 • (...) pod jego gniewem jest się przez chwilę,
  pod jego dobrą wolą jest się przez całe życie.
  • Opis: o Bogu.
  • Źródło: Ps 30:5
 • Jakaż korzyść z mej krwi, gdy zstąpię do dołu?
  Czy proch będzie cię sławić? Czy opowie o twej wierności wobec prawdy?
  • Źródło: Ps 30:9
 • W twoją rękę powierzam ducha mego.
  • Źródło: Ps 31:5
 • (...) nienawidzę tych, którzy zważają na nic niewarte, marne bożki;
  ja zaś pokładam ufność w Jehowie.
  • Źródło: Ps 31:6
 • Z powodu mego przewinienia potknęła się moja moc
  i osłabły moje kości.
  • Źródło: Ps 31:10
 • Miłujcie Jehowę, wszyscy lojalni wobec niego.
  Wiernych Jehowa strzeże,
  lecz z nawiązką odpłaca każdemu, kto przejawia wyniosłość.
  Bądźcie odważni i niech wasze serce będzie mocne,
  wy wszyscy, którzy wyczekujecie Jehowy.
  • Źródło: Ps 31:23, 24
 • Grzech mój w końcu wyznałem tobie, a mego przewinienia nie zakryłem.
  Rzekłem: „Wyznam swe występki Jehowie”.
  A ty odpuściłeś winę moich grzechów. (...).
  Dlatego każdy lojalny będzie się modlił do ciebie —
  w takim czasie tylko, gdy można cię znaleźć.
  A powódź wielu wód – te jego nie dosięgną.
  Ty jesteś dla mnie kryjówką; będziesz mnie strzegł od udręki.
  Otoczysz mnie radosnymi okrzykami z powodu ocalenia.(...)
  „Obdarzę cię wnikliwością i pouczę cię o drodze, którą masz iść.
  Udzielę ci rad, mając oko zwrócone na ciebie.
  • Źródło: Ps 32:5–8
 • (...) kto ufa Jehowie, tego otacza lojalna życzliwość.
  • Źródło: Ps 32:10
 • Bo słowo Jehowy jest prostolinijne,
  a wszelkie jego dzieło dokonuje się w wierności.
  Miłuje on prawość i sprawiedliwość.
  Pełna jest ziemia lojalnej życzliwości Jehowy.
  • Źródło: Ps 33:4, 5
 • Zamiar Jehowy ostoi się po czas niezmierzony;
  zamysły jego serca są na pokolenie za pokoleniem.
  Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Jehowa,
  lud, który on sobie wybrał na dziedzictwo.
  • Źródło: Ps 33:11, 12
 • Oto oko Jehowy jest zwrócone ku tym, którzy się go boją,
  ku tym, którzy wyczekują jego lojalnej życzliwości (...).
  • Źródło: Ps 33:18
 • Pytałem Jehowę, a on mi odpowiedział
  i wyzwolił mnie ze wszystkich mych trwóg.
  • Źródło: Ps 34:4
 • Anioł Jehowy obozuje wokół tych, którzy się go boją,
  i ratuje ich.
  • Źródło: Ps 34:7
 • Skosztujcie i zobaczcie, że Jehowa jest dobry;
  szczęśliwy jest krzepki mąż, który się u niego chroni.
  Bójcie się Jehowy (...),
  bo tym, którzy się go boją, niczego nie brak.
  • Źródło: Ps 34:9, 10
 • Strzeż swego języka od złego,
  a swych warg od mówienia rzeczy zwodniczych.
  Odwróć się od złego, a czyń to, co dobre;
  zabiegaj o pokój i dąż do niego.
  Oczy Jehowy są zwrócone ku ludziom prawym,
  a jego uszy ku wołającym o pomoc.
  Oblicze Jehowy jest przeciwko tym, którzy czynią zło,
  by wzmiankę o nich zgładzić z ziemi.
  • Źródło: Ps 34:13–16
 • Jehowa jest blisko tych, którzy serce mają złamane,
  a zdruzgotanych na duchu wybawia.
  • Źródło: Ps 34:18
 • Racz, Jehowo, poprowadzić sprawę moją z mymi przeciwnikami;
  walcz z tymi, którzy ze mną walczą.
  • Źródło: Ps 35:1
 • Jehowo, któż jest jak ty,
  wyzwalający uciśnionego od kogoś silniejszego niż on,
  a uciśnionego i biednego – od tego, który go obrabowuje?
  • Źródło: Ps 35:10
 • Sławić cię będę w wielkim zborze;
  pośród ludu licznego będę cię wysławiał.
  • Źródło: Ps 35:18
 • Osądź mnie według swej prawości, Jehowo (...).
  • Źródło: Ps 35:24
 • Jehowo, twoja lojalna życzliwość jest w niebiosach;
  wierność twa sięga obłoków.
  Prawość twoja jest jak góry Boże;
  twoje sądownicze rozstrzygnięcie to ogromna głębina wodna.
  Człowieka i zwierzę wybawiasz, Jehowo.
  Jakże cenna jest, Boże, twoja lojalna życzliwość!
  A w cieniu twoich skrzydeł chronią się synowie ludzcy. (...) u ciebie jest źródło życia (...).
  • Źródło: Ps 36:5–7, 9
 • Nie pałaj gniewem z powodu złoczyńców.
  Nie zazdrość tym, którzy się dopuszczają nieprawości.
  Jak trawa bowiem szybko zwiędną
  i jak młoda, zielona trawa obumrą.
  Ufaj Jehowie i czyń dobrze;
  mieszkaj na ziemi i postępuj wiernie.
  I wielce się rozkoszuj Jehową,
  a da ci wszystko, o co prosi twe serce.
  Zdaj swą drogę na Jehowę
  i polegaj na nim, a on będzie działał.(...) Milcz przed Jehową
  i z utęsknieniem czekaj na niego.
  • Źródło: Ps 37:1–5, 7
 • Złoczyńcy bowiem zostaną wytraceni,
  lecz pokładający nadzieję w Jehowie – ci posiądą ziemię.
  I jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca;
  i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie.
  Lecz potulni posiądą ziemię
  i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju.
  Niegodziwiec knuje przeciwko prawemu
  i zgrzyta na niego zębami.
  Jehowa będzie się z niego śmiał,
  bo przecież widzi, że jego dzień nadejdzie.
  • Źródło: Ps 37:9–13
 • Bo ci, którym on błogosławi, posiądą ziemię,
  ale ci, którym złorzeczy, zostaną wytraceni.
  • Źródło: Ps 37:22
 • Byłem młodzieńcem i już się zestarzałem,
  lecz nie widziałem prawego, który byłby całkowicie opuszczony,
  ani jego potomstwa, by szukało chleba.
  • Źródło: Ps 37:25
 • Odwróć się od złego, a czyń to, co dobre
  – i mieszkaj po czas niezmierzony.
  Bo Jehowa miłuje sprawiedliwość
  i nie opuści lojalnych wobec niego.(...)
  Prawi posiądą ziemię
  i będą na niej przebywać na zawsze.
  • Źródło: Ps 37:27–29
 • (...) niegodziwcy zostaną wytraceni.
  • Źródło: Ps 37:34
 • Przyglądaj się nienagannemu i patrz na prostolinijnego,
  bo przyszłość takiego męża będzie spokojna.
  Lecz występni zostaną razem unicestwieni;
  przyszłość niegodziwców zostanie zniweczona.
  A wybawienie prawych pochodzi od Jehowy;
  on jest ich twierdzą w czasie udręki.
  I Jehowa im pomoże oraz ich ocali.
  • Źródło: Ps 37:37–40
 • Jehowo, nie upominaj mnie w swoim oburzeniu
  ani nie koryguj mnie w swej złości.
  • Źródło: Ps 38:1
 • Wskutek mojego grzechu nie ma pokoju w mych kościach.
  • Źródło: Ps 38:3
 • (...) zacząłem mówić o swym przewinieniu;
  zmartwiłem się swoim grzechem.
  • Źródło: Ps 38:18
 • Nie opuszczaj mnie, Jehowo.
  Boże mój, nie trzymaj się z dala ode mnie.
  Racz pośpieszyć mi na pomoc,
  Jehowo, moje wybawienie.
  • Źródło: Ps 38:21, 22
 • (...) jestem przemijający.
  Oto sprawiłeś, że dni moich jest zaledwie kilka;
  a trwanie mego życia jest przed tobą jak nicość.
  Doprawdy, każdy ziemski człowiek, choćby stał niewzruszenie, jest tylko tchnieniem.(...)
  Doprawdy, człowiek snuje się jak zjawa.
  Doprawdy, na próżno się burzą.
  Gromadzi się rzeczy, a nie wiadomo, kto będzie je zbierał.
  • Źródło: Ps 34:4–6
 • W czym więc pokładam nadzieję, Jehowo?
  Oczekiwanie moje kieruje się ku tobie.
  • Źródło: Ps 34:7
 • Upomnieniami za przewinienie skorygowałeś człowieka (...).
  • Źródło: Ps 34:11
 • Nie milcz na moje łzy.
  Bo jestem u ciebie tylko osiadłym przybyszem,
  osiedleńcem, tak jak wszyscy moi praojcowie.
  • Źródło: Ps 34:12
 • Szczęśliwy jest krzepki mąż, który za swoją ufność obrał Jehowę
  i który nie zwrócił swego oblicza ku ludziom hardym
  ani ku tym, którzy odpadają do kłamstw.
  Wiele rzeczy uczyniłeś,
  Jehowo, Boże mój – swe zdumiewające dzieła oraz swoje zamysły wobec nas;
  nikogo nie można z tobą porównać.
  Choćbym chciał o nich mówić i je oznajmić,
  stały się liczniejsze, niż potrafię opowiedzieć.
  • Źródło: Ps 40:4, 5
 • Prawości twej nie skryłem w swoim sercu.
  Rozgłosiłem twoją wierność i twe wybawienie.
  W wielkim zborze nie ukryłem twej lojalnej życzliwości i twej wierności wobec prawdy.
  • Źródło: Ps 40:10
 • Niech patrzą osłupiali wskutek swej hańby
  ci, którzy do mnie mówią: «Ha, ha!»
  • Źródło: Ps 40:16
 • Tyś pomocą moją i Sprawcą mego ocalenia.
  Boże mój, nie przybądź za późno.
  • Źródło: Ps 40:17
 • Szczęśliwy, kto ma wzgląd na maluczkiego;
  w dniu nieszczęścia Jehowa go ocali.
  • Źródło: Ps 41:1