Przejdź do zawartości

Księga Druga (Księga Psalmów)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Księga Druga – druga część Księgi Psalmów. Obejmuje psalmy od 42 do 72.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

[edytuj]
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Wyczekuj Boga,
  bo jeszcze będę go sławił jako wspaniałe wybawienie mej osoby.
  • Źródło: Ps 42:5
 • Poślij swe światło i swoją prawdę.
  Niech one mnie wiodą.
  Niech mnie wprowadzą na twą świętą górę i do twego wspaniałego przybytku.
  • Źródło: Ps 43:3
 • Gdybyśmy zapomnieli imienia naszego Boga
  albo wyciągali dłonie ku bogu obcemu,
  czyż sam Bóg by tego nie odkrył?
  Zna on przecież tajniki serca.
  • Źródło: Ps 44:20, 21
 • Bóg jest twoim tronem po czas niezmierzony, na zawsze;
  berło twej władzy królewskiej jest berłem prostolinijności.
  • Źródło: Ps 45:6
 • Bóg jest dla nas schronieniem i siłą,
  pomocą łatwą do znalezienia w czasie udręk.
  • Źródło: Ps 46:1
 • Sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi.
  Łamie łuk i kruszy włócznię (...).
  • Źródło: Ps 46:9
 • Bóg jest bowiem Królem całej ziemi (...);
  Bóg został królem nad narodami.
  • Źródło: Ps 47:7, 8
 • Wielki jest Jehowa i nader godzien wysławiania (...).
  • Źródło: Ps 48:1
 • Ci, którzy pokładają ufność w swych środkach utrzymania
  i którzy chełpią się obfitością swego bogactwa —
  nikt z nich w żaden sposób nie potrafi wykupić nawet brata
  ani dać Bogu okupu za niego (...) aby mógł żyć dalej, na zawsze, i nie ujrzeć dołu.
  Widzi bowiem, że nawet mądrzy umierają,
  razem ginie głupiec i nierozumny
  i muszą zostawić drugim swe środki utrzymania.
  • Źródło: Ps 49:6–10
 • (...) moją duszę Bóg wykupi z ręki Szeolu,
  gdyż mnie przyjmie.
  • Źródło: Ps 49:15
 • (...) umierając, nic ze sobą zabrać nie zdoła (...).
  • Źródło: Ps 49:17
 • Ten mnie wychwala, kto składa w ofierze dziękczynienie (...).
  • Źródło: Ps 50:23
 • Okaż mi łaskę, Boże, stosownie do swej lojalnej życzliwości.
  Stosownie do obfitości swych zmiłowań zmaż moje występki.
  • Źródło: Ps 51:1
 • (...) z przewinieniem zostałem urodzony w boleściach
  i w grzechu poczęła mnie matka.
  • Źródło: Ps 51:5
 • (...) spraw, bym w skrytości swego ja poznał mądrość.
  Racz mnie oczyścić z grzechu hizopem, abym był czysty;
  racz mnie obmyć, bym stał się bielszy nawet niż śnieg.
  • Źródło: Ps 51:6, 7
 • Ofiarami dla Boga – duch skruszony;
  sercem skruszonym i zdruzgotanym nie wzgardzisz, Boże.
  • Źródło: Ps 51:17
 • Serce czyste stwórz we mnie, Boże,
  i w moim wnętrzu umieść ducha nowego, niezłomnego.
  • Źródło: Ps 51:10
 • (...) będę pokładał nadzieję w twoim imieniu, gdyż jest to dobre, wobec lojalnych względem ciebie.
  • Źródło: Ps 52:9
 • Nierozumny rzekł (...):
  „Nie ma Jehowy”.
  Postąpili zgubnie i postąpili obrzydliwie w nieprawości;
  nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
  • Źródło: Ps 53:1
 • Oto Bóg jest moim wspomożycielem;
  Jehowa jest wśród tych, którzy wspierają moją duszę.
  • Źródło: Ps 54:4
 • Zechciej, Boże, nadstawić ucha na moją modlitwę
  i nie kryj się przed moją prośbą o łaskę.
  Racz zwrócić na mnie uwagę i mi odpowiedz.
  Miotam się niespokojnie wskutek mej troski
  i nie mogę powstrzymać zaniepokojenia (...).
  • Źródło: Ps 55:1, 2
 • Ja zaś zawołam do Boga
  i Jehowa mnie wybawi.
  • Źródło: Ps 55:16
 • Zrzuć swe brzemię na Jehowę,
  a on cię wesprze.
  Nigdy nie pozwoli, by prawy się zachwiał.
  • Źródło: Ps 55:22
 • Sam oznajmiłeś, że jestem uciekinierem.
  Racz zebrać moje łzy w swym bukłaku.
  Czyż nie ma ich w twojej księdze?
  • Źródło: Ps 56:8
 • (...) dobrze to wiem, że za mną jest Bóg.
  W jedności z Bogiem będę wysławiał jego słowo (...).
  W Bogu pokładam ufność. Nie będę się lękał.
  Cóż może mi uczynić ziemski człowiek?
  • Źródło: Ps 56:9–11
 • Bo twoja lojalna życzliwość jest wielka, aż do niebios,
  a twa wierność wobec prawdy – aż do nieba.
  • Źródło: Ps 57:10
 • Niegodziwcy już od wyjścia z łona są zwyrodnialcami;
  już od wyjścia z brzucha się błąkają;
  mówią kłamstwa.
  • Źródło: Ps 58:3
 • Doprawdy, istnieje Bóg, który sądzi na ziemi (...).
  • Źródło: Ps 58:11
 • Bóg jest bowiem mym bezpiecznym wzniesieniem.
  • Źródło: Ps 59:9
 • (...) Bóg panuje w Jakubie aż po krańce ziemi.
  • Źródło: Ps 59:13
 • Chcę być gościem w twym namiocie po czasy niezmierzone;
  chcę się schronić w skrzydeł twoich ukryciu.
  • Źródło: Ps 61:4
 • (...) dusza moja w milczeniu wyczekuje Boga. (...) od niego pochodzi moja nadzieja.(...) Przed nim wylejcie swe serce.
  • Źródło: Ps 62:1, 5, 8
 • Doprawdy, tchnieniem są synowie ziemskiego człowieka,
  kłamstwem są synowie ludzcy.
  Położeni na wadze, wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.
  Nie pokładajcie ufności w oszukiwaniu
  ani nie marniejcie w jawnym rozboju.
  Gdyby się mnożyły środki utrzymania, nie przykładajcie do nich swego serca.
  • Źródło: Ps 62:9, 10
 • Ponieważ twoja lojalna życzliwość jest lepsza niż życie,
  wargi moje chwalić cię będą.
  • Źródło: Ps 63:3
 • Prawy zaś rozraduje się w Jehowie i u niego się schroni;
  chlubić się będą wszyscy, którzy są prostolinijnego serca.
  • Źródło: Ps 64:10
 • Co się tyczy naszych występków, ty sam je zakryjesz.
  • Źródło: Ps 65:3
 • On utwierdza góry swą mocą;
  zaiste, przepasany jest potęgą.
  • Źródło: Ps 65:6
 • On ustawia duszę naszą w życiu,
  stopie naszej nie pozwolił się zachwiać.
  • Źródło: Ps 66:9
 • Jeśli w sercu swym rozważałem coś nikczemnego,
  to Jehowa mnie nie wysłucha.
  • Źródło: Ps 66:18
 • (...) będziesz sądził ludy prostolinijnie (...).
  • Źródło: Ps 67:4
 • (...) jako Jah, bo takie jest jego imię; i weselcie się przed jego obliczem.
  Ojcem dla chłopców bez ojca i sędzią dla wdów
  jest Bóg w swoim świętym mieszkaniu.
  • Źródło: Ps 68:4, 5
 • Jehowa podaje słowo;
  zwiastunek dobrej nowiny jest wielki zastęp.
  • Źródło: Ps 68:11
 • Bóg prawdziwy jest dla nas Bogiem aktów wybawienia;
  i do Jehowy, Wszechwładnego Pana, należą drogi wyjścia ze śmierci.
  • Źródło: Ps 68:20
 • W zgromadzonych rzeszach błogosławcie Boga,
  Jehowę – wy, którzy jesteście ze Źródła Izraela.
  • Źródło: Ps 68:26
 • Zechciej pokazać swą siłę, Boże, który działałeś na naszą korzyść.
  • Źródło: Ps 68:28
 • (...) który ludowi udziela siły, wręcz potęgi.
  • Opis: o Bogu.
  • Źródło: Ps 68:35
 • Boże, ty poznałeś moją głupotę,
  a wina moja nie jest przed tobą ukryta.
  • Źródło: Ps 69:5
 • (...) gorliwość o twój dom mnie pożarła,
  a obelgi tych, którzy lżą ciebie, spadły na mnie.
  • Źródło: Ps 69:9
 • Zwróć się ku mnie stosownie do mnogości swych zmiłowań (...).
  • Źródło: Ps 69:16
 • Hańba zdruzgotała me serce i rana jest nieuleczalna.
  I spodziewałem się kogoś, kto by okazał współczucie, lecz nie było nikogo,
  oraz pocieszycieli, ale nie znalazłem żadnego.
  I jako pokarm dali mi trującą roślinę,
  a gdy pragnąłem, próbowali napoić mnie octem.
  • Źródło: Ps 69:20, 21
 • Niechaj będą wymazani z księgi żyjących
  i niech nie będą zapisani razem z prawymi.
  • Źródło: Ps 69:28
 • Wy, którzy szukacie Boga, niech też wasze serce dalej żyje.
  Bo Jehowa wysłuchuje biednych (...).
  • Źródło: Ps 69:32, 33
 • Prawość twoja, Boże, sięga wysokości;
  co się tyczy wielkich rzeczy, których dokonałeś,
  Boże, któż jest taki jak ty?
  (...) zechciej mnie na nowo ożywić (...).
  • Źródło: Ps 71:19, 20
 • Za dni jego rozkwitnie prawy
  oraz obfitość pokoju, aż nie stanie księżyca.
  A poddanych będzie miał od morza do morza
  i (...) po krańce ziemi.
  • Źródło: Ps 72:7, 8
 • I padną przed nim na twarz wszyscy królowie;
  wszystkie narody będą mu służyć.
  • Źródło: Ps 72:11
 • Mnóstwa zboża będzie na ziemi;
  nadmiar będzie na wierzchu gór.
  Plonu jego będzie jak na Libanie,
  a ci z miasta zakwitną niczym roślinność ziemi.
  • Źródło: Ps 72:16