Konstantin Ciołkowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Konstanty Ciołkowski

Konstantin Edwardowicz Ciołkowski (1857–1935) – rosyjski uczony polskiego pochodzenia; wynalazca i twórca teorii lotu rakiet i lotów kosmicznych.

 • Człowiek musi za wszelką cenę pokonać grawitację Ziemi i mieć w rezerwie przestrzeń, przynajmniej, Układu Słonecznego.
 • Ludzie są teraz słabi, a mimo to przekształcają powierzchnię Ziemi. W ciągu milionów lat ich możliwości wzrosną w takim stopniu, że zmienią powierzchnię Ziemi, jej oceany, atmosferę, i samych siebie. Będą kontrolowali klimat i Układ Słoneczny tak, jak kontrolują Ziemię. Będą podróżowali poza granicę naszego systemu planetarnego.; dotrą do innych słońc i używać będą ich świeżej energii zamiast energii swojej umierającej gwiazdy.
 • Ziemia jest kolebką ludzkości, ale nikt nie zostaje w kołysce na wieki.
  • Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. (ros.)
  • Źródło: Hamish Lindsay, Tracking Apollo to the moon, Springer, 2001, s. 5.
  • Zobacz też: ludzkość
 • Etyka Kosmosu, tj. jego świadomych istot polega na tym, by nigdzie nie było jakichkolwiek cierpień, ani dla doskonałych, ani dla innych

niedojrzałych albo zaczynających swój rozwój stworzeń. To jest wyrazem najczystszego samolubstwa (egoizmu). Przecież jeśli we Wszechświecie nie będzie mąk ani nieprzyjemności, to ani jeden jego atom nie wejdzie w skład niedoskonałego cierpiącego ani przestępczego organizmu.

  • Этика космоса, т.е. ее сознательных существ состоит в том, чтобы не было нигде никаких страданий: ни для совершенных, ни для других недозрелых или начинающих своё развитие животных. Это есть выражение чистейшего себялюбия (эгоизма). Ведь если во вселенной не будет мук и неприятностей, то ни один ее атом не попадёт в несовершенный страдальческий или преступный организм.
  • Źródło: Naucznaja etika, [1]
 • Cały Wszechświat pełen jest życia doskonałych istot.
  • Вся вселенная полна жизни совершённых существ
  • Źródło: jw.
 • Nie ma niczego prócz atomów i ich połączeń. Nie ma atomu, który okresowo nie brał by udziału w procesie życia.
  • Ничего нет, кроме атомов и их сочетаний. Нет атома, который периодически не принимал бы участия в жизни
  • Źródło: Nowaja etika (iz monizma), [2]