Kazimierz Świątek

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Kazimierz Świątek (2009)

Kazimierz Świątek (1914–2011) – biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita mińsko-mohylewski w latach 1991–2006, administrator apostolski diecezji pińskiej w latach 1991–2011, przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Białorusi w latach 1999–2006, kardynał od 1994.

  • Jeżeli właściwe czynniki polskie nie okażą bardziej efektywnych działań w propagowaniu języka polskiego na Białorusi, to samodzielny Kościół na tych terenach stopniowo przybierze oblicze białoruskie.
    • Źródło: Sytuacja religijna Polaków na Białorusi w: Polska-Białoruś. Problemy sąsiedztwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ISBN 8322723881, s. 99.