Karol Maria Burbon

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Karol Maria Burbon (1848–1909) – karlistowski pretendent do tronu Hiszpanii (1868–1909).

  • Moim (…) nieustannym pragnieniem jest po prostu dać Hiszpanii to, czego teraz nie ma; dać tej ukochanej Hiszpanii wolność, którą zna tylko z imienia, wolność – córę Ewangelii, a nie liberalizm – potomka Reformacji; wolność, która jest panowaniem praw sprawiedliwych, to jest odpowiednich prawu bożemu i prawu natury.
  • Nie mogę (…) przedstawiać się Hiszpanii jako pretendent do korony, lecz muszę wierzyć i wierzę, że korona hiszpańska już spoczywa na mej głowie włożona mocą świętego prawa. Urodziłem się z tym prawem, które jest dla mnie zarazem świętym zobowiązaniem, pragnę jednak, by prawo to zostało mi potwierdzone miłością mego narodu.
  • Prawowitością jestem ja
    • Źródło: Jacek Bartyzel, "Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmiwizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii" 2019, Von Borowiecky, str 23