Karol Estreicher (starszy)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Karol Estreicher

Karol Józef Teofil Estreicher (ps. J. Krupski; 1827–1908) – polski historyk literatury i teatru, krytyk literacki, bibliograf, wieloletni dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, nazywany „ojcem bibliografii polskiej”. Dziadek Karola.

 • Będzie burza, spodziewam się jej. Bo jakaż to paralela. U nas 10.000 druków w XVI w., a tam pięć, i to jeszcze starocerkiewnych. U nas 500 drukarni w ruchu do końca XVIII w., a tam do końca XVIII wieku nie ma drukarni prywatnych, u nas 150.000 druków, a tam ledwie 50.000 i tak we wszystkim takie przeciwstawienie, a to zarzucając nam, że nie mamy ani literatury ani języka. Tekst francuski jeszcze sto razy ciekawszy, bo rozróżniam literaturę urzędową (…) i wykazuję różnicę literatury stworzonej z rozkazu od rosnącej samodzielnie.
  • Opis: podkreślając w liście do przyjaciela z 1870 polską wyższość cywilizacyjną wobec Rosji.
  • Źródło: Korespondencja Karola Estreichera z Marią i Felicjanem Faleńskimi (1867–1903), „Archiwum Literackie” 1957, nr 3, s. 65.

O Karolu Estreicherze[edytuj]

 • Karol Estreicher starszy dokonał w polskiej humanistyce niezwykłych dzieł, którym upływający czas nie szkodzi. Są one bowiem z takiego materiału, jaki opiera się czasowi, umożliwiając nieprzerwane korzystanie z efektów pracy twórcy.
  • Autor: Zdzisław Pietrzyk, wstęp do katalogu wystawy Książka jego żywiołem. Karol Estreicher (1827–1908)
  • Źródło: Rita Pagacz-Moczarska, Jeden z najpracowitszych na świecie, „Alma Mater” nr 110–111, styczeń-luty 2009, s. 73.
 • W ciągu 37 lat pracy w Bibliotece Karol Estreicher zdołał powiększyć księgozbiór o około 180 tysięcy tomów dzieł drukowanych, 6 tysięcy rycin, tysiąc map, kilka tysięcy rękopisów, zbiór poloników wzrósł do ponad 80 tysięcy woluminów. Powstały bądź zostały rozszerzone działy nut, muzykaliów, afiszy, grafiki, czasopism i druków ulotnych. Ponadto Biblioteka stała się placówką aktywnej pracy naukowej, dzięki publikacjom Estreichera, Wisłockiego i Paulego zyskała na znaczeniu, stając się znaną i cenioną w świecie naukowym w kraju i za granicą.
  • Autor: Magdalena Sokołowska, artykuł w katalogu wystawy Książka jego żywiołem. Karol Estreicher (1827–1908)
  • Źródło: Rita Pagacz-Moczarska, Jeden z najpracowitszych na świecie, „Alma Mater” nr 110–111, styczeń-luty 2009, s. 73.