Przejdź do zawartości

Kamila Baptysta Varano

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Kamila Baptysta Varano

Kamila Baptysta Varano (1458–1524) – mistyczka, pisarka, klaryska, święta katolicka.

  • Pilnie należy się starać, bracie, aby oko twojej duszy zawsze było czujne, aby nigdy nie zapadło w sen lenistwa i niedbalstwa, albowiem „królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je”. To mianowicie chcę podkreślić, abyś żyjąc w świętym zakonie nie zgnuśniał w tej senności, której ulegają liczne osoby zakonne. Wstąpiwszy do zakonu, wkrótce opuściły się w pierwotnej gorliwości, a wszelkie czynności wykonują bez zastanowienia. Nadal wprawdzie przestrzegają dyscyplinę klasztorną, obrzędy i przepisy zakonne, lecz czynią to w podobny sposób jak stada, które zwykle kroczą za wyprzedzającą je owcą lub kozą, nie wiedząc jednak dlaczego tak czynią.
    • Źródło: Pouczenia (Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce, tom II, s. 62)
    • Zobacz też: życie zakonne
  • Jak ogromna jest bojaźń, tak też wielki jest smak wypływającej z niej miłości.
    • Źródło: Autobiografia poz. IX