Julian Gembalski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Julian Gembalski (ur. 1950) – polski organista i pedagog, profesor.

  • Pismo Święte inspirowało twórców od wieków. Wielkie cykle malarskie, utwory literackie, wreszcie dzieła muzyczne, u źródeł których legły sceny z życia Chrystusa opisane przez Ewangelistów – to ta sama wykładnia nieustannej refleksji nad Słowem Bożym, wpisanym w życie człowieka.
  • U źródeł formy każdego utworu leży konkretna scena opisana przez Ewangelistę, zaś o jej wyrazie i stylu stanowią elementy zastosowanego języka muzycznego. Muzyka stanowi w ten sposób dźwiękową wykładnię treści ewangelicznego tekstu, którego wybór podyktowany jest zarówno przesłaniem skierowanym do współczesnego człowieka, jak i zawartymi w samym tekście elementami programowymi. Ostateczny kształt utworu jest efektem spontanicznego aktu twórczego, posługującego się specyficznymi środkami języka muzycznego, wypracowanego przez improwizatora.
    • Opis: o swoim dziele – Scenach ewangelicznych.
    • Źródło: culture.pl