Przejdź do zawartości

Josué de Castro

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Josué de Castro (1908–1973) – brazylijski geograf, lekarz, pisarz, dyplomata i działacz społeczny.

  • Głód w znacznym stopniu powoduje zastraszającą średnią ogólnej śmiertelności, śmiertelności noworodków i niskiej przeciętnej długości życia. Wskaźnik zgonów – 30 na 1000 oraz wskaźnik zgonów niemowląt – 160 na 1000 jest jednym z najwyższych na świecie. Średnia długość życia wynosi w Chinach tylko 34 lata w porównaniu do 68 w Stanach Zjednoczonych, jak podają ostatnie obliczenia, czy 65 w Nowej Zelandii. Jedyny kraj, gdzie średnia długości życia jest krótsza niż w Chinach, to Indie, gdzie spada ona do 26 lat…
    • Źródło: Grzegorz Jaszuński, Świat zdaje egzamin. 1945–1965, Warszawa 1967, Czytelnik, s. 253.
  • Przeprowadzone ostatnio badania warunków egzystencji w różnych krajach południowoamerykańskich odkryły zadziwiający fakt, że zachodnia półkula należy do wielkich obszarów, na których panuje niedożywienie i głód. Jest to tym bardziej zaskakujące, że reszta świata uważała zawsze kontynenty Ameryki za kraje mlekiem i miodem płynące, zasobne w niezmierne bogactwa naturalne. A w Ameryce Południowej nie ma ani jednego kraju, którego ludność nie cierpiałaby głodu. Wszystkie kraje trapi ta klęska z tą jedynie różnicą, że w pewnych okręgach jest ona bardziej dotkliwa niż w innych. W zależności od stopnia nasilenia głodu Ameryka Południowa może być podzielona na dwie części: obszar A, gdzie żywienie jest wyjątkowo wadliwe, a ludność cierpi głód na skutek niedostatecznej ilości pożywienia, oraz obszar B, gdzie warunki odżywiania nie są tak złe… Obszar A obejmuje trzy czwarte powierzchni całego kontynentu; należą tu: Wenezuela, Kolumbia, Peru, Boliwia, Ekwador, Chile, północno-wschodnia i najbardziej południowa część Argentyny, zachodnia część Paragwaju i północna Brazylia.
    • Źródło: Geografia głodu, cyt. za: Grzegorz Jaszuński, op. cit., s. 318.
  • Ze wszystkich kontynentów świata Azja najbardziej zasługuje na miano ziemi człowieka, lecz zarazem i ziemi głodu… Nigdzie indziej głód nie wycisnął tak wyraźnego piętna na strukturze społeczeństw ludzkich.
    • Źródło: Grzegorz Jaszuński, op. cit., s. 247.