Przejdź do zawartości

Jerzy Kleer

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Jerzy Kleer (1928–2022) – polski ekonomista.

Drogi wyjścia z zacofania

[edytuj]

(Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974)

  • Biorąc pod uwagę nie tylko najbliższą przeszłość, ale i dalszą, dochodzimy do wniosku, że wśród kapitalistycznych krajów rozwiniętych większy dynamizm, bardziej radykalne przekształcenia gospodarcze, przynajmniej we wcześniejszych fazach rozwoju, reprezentowały kraje związane z religią protestancką, a nie katolicką. Problem jest dostatecznie znany i jeśli go przypominam, to gwoli podkreślenia jednego tylko aspektu. Przedsiębiorczość, czy inaczej zmysł przedsiębiorczości, aczkolwiek wyrasta z materialnych warunków produkcji i jest tymi warunkami zdeterminowana w ogólnym sensie działania, dodatkowe bodźce czerpie z całego zespołu postaw ludzkich, wzorców postępowania gospodarczego, systemów wartości, dźwigni zewnętrznych etc.
  • W przeszłości, to znaczy w cywilizacji przedindustrialnej, szybki wzrost bogactwa zawsze wiązał się z jego terytorialnym przemieszczeniem, czyli z jego mniej lub bardziej zalegalizowaną grabieżą. Prowadzenie wojen było jedną z ważnych, by nie rzec, najważniejszą formą szybkiego wzrostu bogactwa jednostki, grupy, księstwa lub państwa.
    • Źródło: s. 11–12.
    • Zobacz też: bogactwo
  • Znane powiedzenie: „Potrzeba jest matką wynalazków”, w wielu krajach najbardziej rozwiniętych gospodarczo straciło swój sens, gdyż coraz częściej wynalazek staje się tam matką nowych potrzeb i stwarza impulsy wzrostu.