Jean Epstein

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Jean Epstein (1897–1953) – francuski filmowiec, teoretyk filmu, krytyk literacki i prozaik.

  • Żadnej rampy pomiędzy spektaklem i widzem. Nie ogląda się już życia, wnika się w nie. Wnikanie to zezwala na wszelkie intymności. Twarz wzięta pod lupę, defiluje przed nami, roztacza swą geografię…
    • Opis: o zbliżeniu.
    • Źródło: La poésie d’aujoourd’hui, cyt. za: Jerzy Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008, s. 51.