Przejdź do zawartości

Jan z Damaszku

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Św. Jan z Damaszku

Jan z Damaszku (ok. 675–749) – bizantyński teolog, filozof, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, mnich, jeden z najwybitniejszych pisarzy chrześcijańskich, doktor Kościoła.

  • Duch Święty jest mocą (dynamis) Ojca, objawiającą tajemnice Bóstwa, pochodzącą z Ojca przez Syna (ek Patros… di’Hyiou ekporeuomene) w sposób, który zna tylko On; jednakże nie drogą zrodzenia.
    • Źródło: Wykład szczegółowy wiary prawdziwej, ks. I, r. 12.
    • Zobacz też: filioque
  • Należy wiedzieć – powiada on – że nie mówimy, jakoby Ojciec pochodził od kogoś, ale zwiemy go Ojcem Syna. Podobnie Syna nie nazywamy ani przyczyną [bez przyczyny] ani Ojcem; mówimy natomiast i to, że jest On z Ojca, i to, że jest Synem Ojca. Ducha Świętego wreszcie nazywamy Tym, który i z Ojca jest i Ojca jest Duchem; nie mówimy jednak, że jest On ze Syna, lecz nazywamy Go Duchem Syna (...).
    • Źródło: Wykład szczegółowy wiary prawdziwej, ks. I, r. 12.