Jan VII Paleolog

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Jan VII Paleolog (1370-1408) – cesarz bizantyjski w 1390 oraz współcesarz z Manuelem II w latach 1399–1402.

  • Powiedzcie waszemu panu, że jesteśmy słabi, lecz pokładamy ufność w Bogu, który jest w mocy uczynić nas silnymi i strącić najpotężniejszych z ich tronów. Niechaj pan wasz czyni, co mu się podoba.
    • Opis: w 1402, gdy sułtan osmański Bajazyd I posłał pismo do cesarza z żądaniem poddania Konstantynopola.
    • Źródło: Steven Runciman, Upadek Konstantynopola 1453, przeł. Antoni Dębnicki, PIW, Warszawa 1994, s. 46.