Jan Stanisław Bystroń

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Jan Stanisław Bystroń (1892–1964) – polski etnolog, etnograf i socjolog.

  • Przekonanie, że Bóg wybrał dany naród jako wyróżniający się swym idealnym charakterem i doskonałością, celem przeprowadzenia swych zamierzeń na ziemie, wydaje się powszechne; w tej czy innej formie spotykamy je chyba u wszystkich narodów, które (...) przedstawiają je jako pewną stałą tendencję o idealnym charakterze, którą następnie stopniowo idealizują coraz bardziej, widząc w niej owo przeznaczenie, misję, przez Boga włożoną na naród.
    • Źródło: Megalomania narodowa (1935)
  • (...) przez długie czasy raczej mężczyźni hołdowali modzie, lubowali się w świetności strojów i bogactwie klejnotów; kobiety znacznie później ulegają ciągłej zmienności kaprysu. Rzecz to zrozumiała; dopóki kobiety prowadzą życie zamknięte, nie udzielają się towarzysko, nie bywają na publicznych zebraniach i zabawach, dopóty nie mają one właściwie okazji do demonstrowania modnego stroju (...).
    • Źródło: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVII (1932)