Przejdź do zawartości

Jan Mukařovský

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Jan Mukařovský

Jan Mukařovský (1891–1975) – czeski teoretyk literatury i estetyki.

  • Struktura jako jedność znaczeniowa jest czymś więcej niż tylko całością sumaryczną, to jest taką, która powstaje w wyniku prostego dodawania części składowych, a strukturalna całość wyznacza każdą ze swych części i na odwrót – każda z owych części wyznacza tę właśnie, a nie inną całość.
    • Źródło: Strukturalizm w estetyce i w nauce o literaturze