Przejdź do zawartości

Jacques Derrida

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Jacques Derrida

Jacques Derrida (1930–2004) – francuski filozof, przedstawiciel postmodernizmu.

 • Bóg stoi w sprzeczności ze samym sobą.
 • Dzisiaj ofiara Abrahama zostałaby zinterpretowana jako zbrodnia.
  • Źródło: The Gift of Death, University of Chicago Press, Chicago 1996
  • Zobacz też: Abraham
 • Metafora, nim staje się retoryczną procedurą w języku, byłaby wyłonieniem się samego języka. A filozofia jest jedynie tym językiem; i w najlepszym razie i w pewnym nieoddzielnym znaczeniu tego wyrażenia może jedynie mówić…
  • Źródło: Przemoc i metafizyka
  • Zobacz też: metafora
 • Można zatem metodycznie zagrażać strukturze, aby ją lepiej postrzegać, nie tylko w jej żebrowaniu, ale i w owym utajonym punkcie, w którym nie jest już ona naprężeniem, ani ruiną, ale chwiejnością. Owa operacja nazywa się (po łacinie) niepokojeniem.
  • Źródło: Pismo i różnica, tłum. Krzysztof Kłosiński, Warszawa 2004, s. 13.
 • Nie ma nic poza tekstem.
  • II n’y a pas de hors-texte. (fr.)
  • Źródło: O gramatologii
 • Ślad jest w istocie absolutnym źródłem sensu w ogóle. (…) Ślad jest różnicością, która otwiera zjawianie się i znaczenie.
  • Źródło: O gramatologii, tłum. Bogdan Banasiak, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011, s. 100.
 • Tekst nie należy do żadnego gatunku. Każdy tekst ma udział w jednym lub wielu gatunkach, nie ma tekstu bez gatunku, ale ten udział nie jest przynależnością.
  • Źródło: La loi du genre, Parages, Paryż 1986, s. 264, cyt. za: „Przekładaniec”, numer 22–23, Wydawnictwo UJ, 2010, s. 38.
  • Zobacz też: tekst
 • W klasycznej opozycji filozoficznej nie mamy do czynienia z pokojowym współistnieniem pewnego vis-á-vis, lecz z hierarchią mającą charakter przemocy. Jeden z członów rządzi drugim (aksjologicznie, logicznie, etc.), zajmuje wyższe miejsce.
 • W wyobraźni istnienie słowa nie jest zakładane (…). Tym, co istnieje, nie jest wyobrażony dźwięk słowa albo wyobrażony napis, lecz ich wyobrażeniowe przedstawienie.
  • Źródło: Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, tłum. Bogdan Banasiak, KR, Warszawa 1997, s. 74.