Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Jacques H. Bernardin de Saint-Pierre

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737–1814) – francuski pisarz, podróżnik i przyrodnik.

  • Hodują jako jarzynę mak, którego ziarnka spożywają, aby, jak mi się zdaje, złagodzić poczucie swej nędzy.
    • Opis: o polskich chłopach.
    • Źródło: Podróż po Polsce (1765); cyt. za: Położenie chłopów u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wybór tekstów źródłowych, red. B. Baranowski, Z. Libiszowska, R. Rosin, Warszawa 1953, s. 43.
    • Zobacz też: mak
  • Nie ma milszego przyjaciela nad kochankę nas kochającą.