Przejdź do zawartości

Józef Umiński

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Józef Umiński (1888–1954) – polski ksiądz katolicki, prałat papieski i historyk.

  • Gdy Kazimierz Odnowiciel wrócił do kraju i rozpoczął dzieło odnawiania Państwa i przywracania w nim Kościoła po reakcji pogańskiej, to przywiódł z sobą rycerstwo zachodnie i kler już wyłącznie tylko łaciński. Nastąpił zanik pierwotnej dwutorowości chrześcijaństwa polskiego.
    • Źródło: Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii polskiej w czasach Bolesława Chrobrego, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 1954, zeszyt 4, str. 10–11.
    • Zobacz też: reakcja pogańska