Józef Kajetan Janowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Józef Kajetan Janowski (1832–1914) – polski architekt, sekretarz stanu Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym.

  • Zjazdy wywierały wpływ, były one prawdziwą szkołą dla ziemiaństwa, i to nie tylko dla rolnictwa, ale w ogóle pożytecznej pracy obywatelskiej, opartej na miłości ojczyzny.
    • Opis: o dorocznych zjazdach ziemiańskich w Klemensowie (1843–1847).
    • Źródło: Kronika Polski. W boju i na tułaczce: 1831–1846, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 1998, s. 17.