Józef Bogusz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Józef Bogusz (1904–1993) – polski lekarz, etyk.

  • Najwyższą formą odpowiedzialności lekarskiej jest odpowiedzialność wobec własnego sumienia.
    • Źródło: „Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie”, nr 4/2008
  • Proces norymberski lekarzy hitlerowskich miał ogromne znaczenie w ujawnieniu całej potworności i upadku hitlerowskiej medycyny między innymi poprzez systematyczne i potajemne wymordowanie w ramach (...), a więc mordowanie cierpiących na choroby psychiczne lub nieuleczalne, dzieci upośledzonych i osób starych przy użyciu gazu trującego, śmiertelnych zastrzyków oraz innych środków. Te osoby uważano za „bezużytecznych pożeraczy chleba” (...). Praktyki średniowieczne, kiedy w czasach okrutnej inkwizycji psychicznie chorych bito, głodzono i palono na stosach, zostały zwielokrotnione w piekle hitlerowskich obozów. Doświadczenia lekarzy hitlerowskich na ludziach, bezbronnych więźniach obozów koncentracyjnych, dokonywane były z rozmyślnym pominięciem elementarnych zasad humanitaryzmu. Hitlerowscy lekarze, w tym liczni profesorowie uniwersytetów III Rzeszy, a wśród nich znakomici przedstawiciele niemieckiej medycyny, pogwałcili i zdeptali najbardziej podstawowe zasady etyki i deontologii lekarskiej.
    • Źródło: Aleksander B. Skotnicki, Zbrodnicze eksperymenty lekarskie, „Alma Mater” nr specjalny 118, 2009, s. 119.