Imię róży

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Umberto Eco (2005)

Imię róży (wł. Il nome della rosa) – pierwsza powieść Umberto Eco z 1980 roku; tłum. Adam Szymanowski.

 • Badaj twarze, nie słuchaj tego, co mówią usta.
 • By istniało zwierciadło świata, świat musi mieć jakiś kształt.
 • – Co może człowiek, to niewiele. Trudno pogodzić się z myślą, że gdyby istniał ład we wszechświecie, stanowiłby obrazę dla wolnej woli Boga i dla Jego wszechmocy. Tak więc wolność Boga jest nasza zgubą, a przynajmniej zgubą naszej pychy.
  – Lecz jak może istnieć byt konieczny, całkowicie utkany z możliwości? Jakaż jest więc różnica między Bogiem a pierwotnym chaosem? Czy utrzymywanie, że Bóg jest absolutnie wszechmocny, nie jest tym samym, co utrzymywanie, że Bóg nie istnieje?
 • Czasem prostaczkowie lepiej pojmują sprawy niźli uczeni.
 • Czym jest miłość? Nie masz niczego na świecie, ni człeka, ni diabła, ni żadnej rzeczy, którą miałbym za równie podejrzaną jak miłość. Z tej przyczyny jeśli dusza nie ma oręża, które nią kieruje, wali się przez miłość w ogromną ruinę.
 • Dawna róża pozostała tylko z nazwy, same nazwy nam jedynie zostały.
  • Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus (łac.)
  • Autor: Bernard z Morlay
  • Opis: motto powieści.
 • Gdyby wszystkie kawałki krzyża znajdujące się w różnych kościołach były prawdziwe, Pan Nasz nie byłby umęczony na dwóch skrzyżowanych belkach, ale na całym lesie.
 • Kiedy człowiek czyta książki z medycyny, wmówi sobie zawsze bóle, o których one mówią.
 • Kiedy natura niewieścia, z przyrodzenia jakże przewrotna, wznosi się do świętości, wówczas zdolna jest stać się najwznioślejszym nośnikiem łaski.
 • Lękaj się (...), proroków i tych, którzy gotowi są umrzeć za prawdę, gdyż pociągają za sobą na śmierć licznych, często przed sobą, czasem zamiast siebie.
  • Opis: słowa Wilhelma.
 • Miast mówić lub milczeć, winno się działać.
 • Nic nie daje większej odwagi lękliwemu niż lęk bliźniego.
 • Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie.
 • Nie ufaj odnowie rodzaju ludzkiego, kiedy mówią o niej kurie i dwory.
 • Nie wszystkie prawdy są dla wszystkich uszu.
 • Nie wyśmiewaj zbytnio swoich bliźnich. Raczej lękaj się tych, których nie możesz pokochać.
 • O Panie, w jakie ręce wpadł Twój Kościół! Przemieniony w nierządnicę, zmiękczony przez przepych, wije się w lubieżności niby wąż w ogniu! Od nagiej czystości stajenki w Betlejem, z drewna, jakim było lignum vitae (drzewo żywota) krzyża, do orgii złota i kamienia.
 • Poszukiwanie praw wyjaśniających w zakresie faktów naturalnych przebiega w sposób kręty.
 • Skoro tak niewiele wystarczyło zbuntowanym aniołom, by zmienić żar uwielbienia i pokory w żar pychy i buntu, cóż powiedzieć o istocie ludzkiej?
 • Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego.
 • Wariaci i dzieci zawsze mówią prawdę.
 • Zawsze lepiej, żeby ten, kto budzi w nas strach, bał się bardziej niż my.