Ihnat Misurahin

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Ihnat Arciomawicz Misurahin (biał. Ігнат Арцёмавіч Місурагін; ur. 1947) – radziecki i białoruski wojskowy i polityk, od 2008 roku deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji; generał-major, kandydat nauk wojskowych (odpowiednik polskiego stopnia doktora).

 • W związku z ustanowionymi pełnomocnictwami Izba Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, w tym jej stałe komisje, nie mają prawa oceniać działań organów państwowych, urzędników i podjętych przez nich decyzji, a także tworzyć jakichkolwiek komisji, jako że nie wchodzi to w ich kompetencje. Stałe komisje nie posiadają także prawa kontroli działalności organów państwowych, w tym organów ochrony prawa.
  • Opis: w pisemnej odpowiedzi na zapytanie
  • Data: 19 czerwca 2012
  • Źródło: Siarhiej Nawumczyk: Niedadeputaty (biał.). Radio Swaboda, 27 czerwca 2012 18:29

O Ihnacie Misurahinie[edytuj]

 • Ihnat Misurahin zapisał swoje imię do historii – jednym akapitem. (…) A mianowicie – że na Białorusi przy Łukaszence parlament nie istnieje.
  • Ігнаці Місурагін упісаў сваё імя ў гісторыю – адным абзацам. (…) А менавіта – што ў Беларусі пры Лукашэнку парлямэнту не існуе. (biał.)
  • Autor: Siarhiej Nawumczyk
  • Data: 27 czerwca 2012
  • Źródło: Siarhiej Nawumczyk: Niedadeputaty (biał.). Radio Swaboda, 27 czerwca 2012 18:29