Przejdź do zawartości

Igor Bancer

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Igor Bancer (białorus. Ігар Банцар; ur. 1980) – białoruski dziennikarz i działacz społeczny narodowości polskiej, redaktor naczelny „Głosu znad Niemna” na uchodźstwie, rzecznik Związku Polaków na Białorusi.

  • To, że udało mi się wezwać jako świadków inne osoby, nie milicjantów, to po prostu całkiem podważyło linię oskarżenia. (…) Sam fakt, że jestem na wolności, oznacza faktycznie oczyszczenie mnie z zarzutów, dlatego, że w łukaszenkowskim systemie żaden sędzia nie mógł podjąć decyzji, by mnie uniewinnić. Dlatego sam fakt, że zostałem ukarany, dość surowo, ale tylko i wyłącznie grzywną pieniężną, jednoznacznie oceniam jako faktyczne przyznanie mojej niewinności.
    • Тое, што мне ўдалося выклікасць у якасці сведкаў іншых асобаў, не міліцыянтаў, гэта па-просту цалкам падважыла лінію абвінавачвання. (…) Сам факт, што я знаходжуся на свабодзе, гэта ёсць фактычна ачышчэннем мяне, таму што ў лукашэнкаўскай сістэме ніякі суддзя не мог прыняць рашэнне, каб апраўдаць мяне. Таму сам факт, што я пакараны, досыць жорстка, але толькі і выключна грашовым штрафам, я адназначна ацэнваю як фактычнае прызнанне маёй невінаватасці. (białorus.)
    • Opis: po wyroku skazującym na grzywnę 2,1 miliona białoruskich rubli za „przeklinanie na ulicy i niepodporządkowanie się milicjantom”, 24 czerwca 2011
    • Źródło: Białoruskie Radio Racja, 24 czerwca 2011