Hilary z Poitiers

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Św. Hilary z Poitiers

Hilary z Poitiers (ok. 315–367) – biskup Poitiers, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelicznego i prawosławnego, ojciec oraz doktor Kościoła.

  • Obym wielbił Ciebie, nasz Ojcze, a razem z Tobą Twego Syna; obym zasłużył na Twego Ducha Świętego, który pochodzi od Ciebie przez Twego Jednorodzonego.
    • Professus sum, semper obtineam: Patrem scilicet te nostrum, Filium tuum una tecum adorem: Sanctum Spiritum tuum, qui ex te per unigenitum tuum est, promerear. (łac.)
    • Źródło: De Trinitate, 12, 57.
    • Zobacz też: Filioque