Henry Giroux

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Henry A. Giroux (ur. 1943) – amerykański pedagog, autor kilkunastu książek z dziedziny pedagogiki.

  • Bo pod rządami wolnorynkowego fundamentalizmu stosunki rynkowe rozciągnęły swoją władzę na sferę publiczną i sprowadziły ludzi do roli konsumentów lub towarów konsumpcyjnych, skutecznie ograniczając ich zdolność do rozwijania pełni intelektualnych i emocjonalnych możliwości, które mogłyby z nich uczynić krytycznych obywateli
    • Źródło: Casino Capitalism and Higher Education
  • Czy uczenie się w ogóle może zaistnieć, jeśli w rzeczywistości wycisza głosy tych, których miałoby uczyć? I odpowiedź brzmi tak. Ludzie uczą się tego, że się nie liczą.
    • Źródło: Renata Wawrzyniak, Język w klasie szkolnej – między uprzedmiotowieniem a emancypacją w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 111.