Happening

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Plakat „Pomarańczowej Alternatywy”

Happening (ang. 'dzianie się', 'zdarzenie') – zorganizowane wydarzenie o charakterze artystycznym, ograniczone czasowo, mające swoją dramaturgię, tworzącą narrację (logiczną lub nie), albo jako zestaw znaków: haseł, obrazów, gestów, przedmiotów, postaci w przestrzeni.

  • (...) happeningiem rządzi przypadek.(...) W przeciwieństwie do manifestacji brak w happeningu celu i nośności znaczeniowej. Drogą akcji następuje ostateczne wykończenie lub odkształcenie obiektu wcześniej zaczętego. Równocześnie jednak dany obiekt zostaje użyty w trakcie trwania akcji. I tu mamy do czynienia z momentem złączenia. Obiektu i akcji. Osiągamy pełnię.