Gordon B. Hinckley

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Gordon B. Hinckley (1910–2008) – amerykański duchowny protestancki, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów) w latach 1995–2008.

  • Mąż i żona mają świętą odpowiedzialność, aby kochać i dbać o siebie nawzajem oraz o swoje dzieci (…) Mężowie i żony – matki i ojcowie – staną przed Bogiem, aby być przez Niego osądzeni za wypełnienie tych zobowiązań.
    • Źródło: Artur Wójtowicz SAC, Bóg mormonów, Kraków 2003, s. 56.
  • Ten Kościół nie ma nic wspólnego z osobami praktykującymi poligamię. Oni nie są członkami tego Kościoła. (…) Jeżeli dowiadujemy się, że któryś z naszych członków zawarł małżeństwo poligamiczne, osoba ta zostaje ekskomunikowana, co stanowi najpoważniejszą karę, jaką może nałożyć Kościół. Osoby, które wstępują w tego typu związki, łamią nie tylko prawo cywilne, ale również prawo tego Kościoła.