Przejdź do zawartości

Giacomo Leopardi

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi (1798–1837) – włoski poeta.

 • Chciałbym życia takiego, jakie Bóg by mi dał, bez żadnych warunków.
  • Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti. (wł.)
  • Źródło: Dziełka moralne, tłum. Stanisław Kasprzysiak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, ISBN 8308001343, s. 228.
  • Zobacz też: życie
 • Dla mnie złem jest życie.
 • Ludzie bywają śmieszni tylko wtenczas, kiedy chcą się wydawać lub być tym, czym nie są.
 • Ludzie na ogół, jeśli chcą żyć, powinni sądzić, że życie jest piękne i bezcenne, więc tak sądzą i zapalają się gniewem na każdego, kto myśli inaczej. Gdyż w gruncie rzeczy ród ludzki zawsze wierzy nie w to, co prawdziwe, ale w to, co [jest] względnie wydaje się być dlań korzystne.
  • Gli uomini universalmente, volendo vivere, conviene che credano la vita bella e pregevole; e tale la credono; e si adirano contro chi pensa altrimenti. Perché in sostanza il genere umano crede sempre, non il vero, ma quello che è, o pare che sia, più a proposito suo. (wł.)
  • Źródło: Dziełka moralne, op. cit., s. 231.
 • Mylą się wobec tego niezmiernie ci, który mówią i głoszą, że doskonałość człowieka polega na poznaniu prawdy, a całe jego zło płynie z przekonań fałszywych i nieuctwa, i że rodzaj ludzki dopiero wówczas będzie szczęśliwy, kiedy każdy człowiek lub większość ludzi pozna prawdę i jeszcze na tej podstawie tworzyć będzie swoje życie i nim kierować. A wszakże tak powiadają niemal wszyscy filozofowie starożytni i nowożytni.
  • Dunque s’ingannano grandemente quelli che dicono e predicano che la perfezione dell’uomo consiste nella conoscenza del vero, e tutti i suoi mali provengono dalle opinioni false e dalla ignoranza, e che il genere umano allora finalmente sarà felice, quando ciascuno o i più degli uomini conosceranno il vero, e a norma di quello solo comporranno e governeranno la loro vita. E queste cose le dicono poco meno che tutti i filosofi antichi e moderni. (wł.)
  • Źródło: Dziełka moralne, op. cit., s. 193–194.
  • Zobacz też: prawda
 • Na świecie istnieją tylko dwie piękne rzeczy: miłość i śmierć.
 • Najwstrętniejsza to rzecz, kiedy ktoś mówi za wiele o sobie.
 • Podobnie, kiedy czytano mu w Żywotach[1] o tym, co twierdził Sokrates – że na świecie istnieje tylko jedno dobro, a jest nim wiedza, i tylko jedno zło, a jest nim niewiedza – powiedział: o wiedzy i niewiedzy starożytnych nie wiem nic, ale dziś odmieniłbym tę maksymę na wręcz przeciwną.
  • Similmente, leggendosi nelle dette Vite come Socrate affermava essere al mondo un solo bene, e questo essere la scienza; e un solo male, e questo essere l’ignoranza; disse: della scienza e dell’ignoranza antica non so; ma oggi io volgerei questo detto al contrario. (wł.)
  • Źródło: Dziełka moralne, op. cit., s. 152.
  • Zobacz też: wiedza, niewiedza, dobro
 • W jeden dzień siostry z losu się poczęły. Miłość i Śmierć.
 • Z całą pewnością prawda nie jest piękna. Ale przecież nawet prawda może częstokroć sprawiać pewną przyjemność i jeśli w sprawach ludzkich piękno przenosi się nad prawdę, to tam, gdzie brakuje piękna, prawdę przenosi się nad wszystko inne.
  • Certamente il vero non è bello. Nodimeno anche il vero può spesse volte porgere qualche diletto: e se nelle cose umane il bello è da preporre al vero, questo, dove manchi il bello, è da preferire ad ogni altra cosa. (wł.)
  • Źródło: Dziełka moralne, op. cit., s. 150–151.
  • Zobacz też: piękno
 • Żaden zawód nie jest tak bezpłodny jak zawód pisarza.
 1. Diogenesa Laertiosa