Gheorghe Gheorghiu-Dej

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901–1965) – rumuński polityk komunistyczny, premier (1952–1955), a następnie prezydent Rumunii od 1961 do śmierci.

  • Moment obalenia faszystowskiej dyktatury Antonescu i rozpoczęcia przez Rumunię sprawiedliwej wojny z hitlerowskimi Niemcami wybrany był przez Komitet Centralny naszej partii odpowiednio do sprzyjających warunków, stworzonych zdecydowanym natarciem radzieckim na froncie Jassy-Kiszyniów.
    • Źródło: Stati i rieczi, t.1., (październik 1945-wrzesień 1952), Moskwa 1956, s. 222, cyt. za: Historia drugiej wojny światowej 1939–1945, t. 9, tłum. Marian Laprus, Antoni Pacześniak, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, s. 130.
    • Zobacz też: Ion Antonescu
  • Nie będziemy zaprzeczać, że sytuacja jest krytyczna, ale mimo wszystko zmusimy was do dymisji. Jedyne wyjście z sytuacji to wasza dymisja i my ją wymusimy (…). Nie chcemy, aby nas wciągnięto w wojnę domową. Wszystkimi siłami będziemy przeciwdziałać przekształceniu walki wewnętrznej w wojnę domową.
    • Opis: kiedy 21 lutego 1945 przedstawiciele FND (Frontu Narodowo-Demokratycznego) w rządzie zażądali dymisji gabinetu.
    • Źródło: A. Petric, Gh. Tutui, Ustanowlenije i ukrieplenije narodnodiemokraticzeskogo stroja w Rumynii, Bukareszt 1956, s. 73, cyt. za: Norbert Kołomejczyk, Rumunia w: Europejskie kraje demokracji ludowej 1944–1948, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 350–351.