Gerald Epstein

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Gerald N. Epstein (ur. 1935) – amerykański psychiatra, autor publikacji naukowych.

  • Kluczem do procesów wizualizacyjnych są związki pomiędzy emocjami, wrażeniami i wyobrażeniami (...). Podczas wizualizacji wykorzystujemy obrazy, by zmienić emocje lub fizyczne doznania, co w praktyce sprowadza się do tego, że dzięki nim wpływamy na nasze doświadczenie i uczestniczymy w ich kreowaniu.
    • Źródło: Uzdrowienie przez wizualizację. Wyobraźnia kluczem do zdrowia (ang. Healing visualization; 1989), Wydaw. Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 34, 36, tłum. Urszula Zielińska.
    • Zobacz też: wizualizacja