George Gamow

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

George Gamow (1904–1968) – amerykański fizyk jądrowy i kosmolog rosyjskiego pochodzenia.

Biografia fizyki[edytuj]

(tłum. Barbara Wojtowicz-Natanson, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967)

 • Chyba ostatnią już postacią, o której warto wspomnieć w związku ze szkołą aleksandryjską, była Hypatia, córka matematyka Theona, sama nauczycielka nauk ścisłych i filozofii. Żyła ona w okresie panowania cesarza rzymskiego Juliana Apostaty, który próbował chronić grecką naukę i bogów greckich przed stale wzrastającą potęgą Kościoła katolickiego. Reakcja, jaka nastąpiła po jego śmierci, doprowadziła w 415 n.e. do wybuchu wielkiej rewolty antygreckiej, zorganizowanej przez biskupa Aleksandrii Cyryla. Rozfanatyzowany motłoch chrześcijański rozszarpał Hypatię i zniszczył resztki biblioteki aleksandryjskiej.
 • Odszukać początki fizyki jest równie trudno jak odnaleźć miejsce, gdzie zaczyna się wielka rzeka. Parę małych źródełek, wytryskających spod zielonego listowia tropikalnej roślinności, lub sączących się spod pokrytych mchem głazów w surowej północnej krainie, daje początek drobnym strugom i potoczkom spadającym wesoło po zboczach górskich, aby połączyć się w strumyki, które wreszcie utworzą większy strumień, zasługujący już na nazwę rzeki. Zasilona przez szereg dopływów rzeka rozszerza się coraz bardziej i, czy będzie to Missisipi czy Wołga, Nil czy Amazonka, rozwija się w potężny szlak wodny, spływający do oceanu.
  • Źródło: s 9.
  • Zobacz też: fizyka
 • Po upadku imperium rzymskiego sytuacja ze złej stała się jeszcze gorsza. Państwa feudalne, które powstały na ruinach imperium, z całą pewnością nie stanowiły żyznej gleby dla jakiegokolwiek rozwoju nauki. Jedyną łączącą wszystkich więzią w tym okresie, który trwał ponad tysiąc lat, była religia chrześcijańska; ośrodkami intelektualnymi stały się opactwa i klasztory. Zainteresowania skupiały się w związku z tym głównie wokół problemów technicznych. Wszelkie idee naukowe pozostałe po upadku starożytnej kultury greckiej, poddane były kontroli Kościoła. (...) Na szczęście dla nas nauka grecka znalazła schronienie w nowo powstałym imperium arabskim, które w ciągu VII wieku ogarnęło wszystkie kraje na południe od Morza Śródziemnego i poprzez Cieśninę Gibraltarską wtargnęło do Hiszpanii.
  • Źródło: s. 32
 • Rzecz interesująca, że inne starożytne ludy, np. Babilończycy czy Egipcjanie, które wniosły wielki wkład we wczesny rozwój matematyki i astronomii, nie przyczyniły się zupełnie do rozwoju fizyki. Być może należy to sobie tłumaczyć tym, że bóstwa babilońskie i egipskie żyły wysoko między gwiazdami, podczas gdy bogowie starożytnych Greków rezydowali na wysokości 3000 metrów na szczytach Olimpu, byli więc dużo bliżsi ziemi i jej problemom.
  • Źródło: s. 9.