Przejdź do zawartości

Gabriele Kuby

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Gabriele Kuby (2014)

Gabriele Kuby (ur. 1944) – niemiecka pisarka, socjolog i teolog katolicka.

 • Harry Potter to okultyzm i czary. Wciąga młodych czytelników w świat ciemnej magii, jest niebezpieczny. (…) młody czytelnik jest w świecie Pottera konsekwentnie pozbawiany umiejętności odróżniania dobra od zła. Dokonuje się to przez intelektualny zamęt i emocjonalną manipulację. Harry Potter jest jedną z tych ofert kultury wypełniającej duszę treściami zabijającymi dążenie do piękna i świętości, a aktywizującymi egoizm i pragnienie bycia Bogiem.

Globalna rewolucja seksualna[edytuj]

(tłum. Dorota Jankowska, Janusz Serafin, wyd. Homo Dei, Kraków 2013, ISBN 9788362579877)

 • Bóg został zdetronizowany a na Jego tronie zasiadł „autonomiczny” człowiek. Jest to odwieczna ludzka pokusa od samego początku (por. Rdz. 3,5), ale żadna dotychczasowa epoka nie ulegała jej z aż tak absurdalnym radykalizmem, jak to się dokonuje obecnie przez zaprzeczenie polaryzacji płciowej mężczyzny i kobiety.
  • Źródło: s. 82
 • Bycie lewicowcem nie jest do dziś niczym niewłaściwym, nawet przeszłość z krwią na rękach czy współpraca ze Stasi nie są powodem do odmówienia komuś najwyższych nawet urzędów, podczas gdy etykietka prawicowca, a już zwłaszcza radykalnego prawicowca – nieważne, uzasadniona, czy nie – wystarczała wtedy i wystarcza dziś, aby kogoś pozbawić czci i pracy.
  • Źródło: s. 59
 • Człowiek pozbawiony korzeni uważa zwodzicieli za proroków, nie potrafi już odróżnić prawdy od kłamstwa, daje sobą bez reszty manipulować nieograniczonymi technikami manipulacji dzisiejszych czasów. Na długo przed wynalezieniem telewizji i Internetu Aldous Huxley pytał: „Co będzie, jeśli jakiemuś reżimowi uda się zdefiniować perwersyjność jako normalność, a normalność jako perwersyjność, i rozwinąć metody ujarzmiania, które będą tak przyjemne, że nikt już nie zauważy horroru i nikt nie będzie chciał się nim oburzać?”
  • Źródło: s. 401
 • Elżbieta Radziszewska, pełnomocniczka polskiego rządu ds. równego traktowania, została wykluczona ze składu jury konkursu dla dziennikarzy o nagrodę Unii Europejskiej „Together against Discrimination”. Powiedziała bowiem, że szkoły katolickie muszą mieć prawo do odrzucenia aktywnego homoseksualisty jako nauczyciela, gdyż może to powodować konflikt z zasadami wyznawanymi przez szkołę.
  • Źródło: s. 383
 • Godne uwagi są tu cztery zjawiska:
  1) Pojęcia wyrażające tradycyjne wartości zostają uznane za podejrzane i zepchnięte na margines. Przykład: „czystość (seksualna)”.
  2) Pojęcia zawierające pozytywną treść zostają napełnione nową, arbitralną treścią, a tym samym zinstrumentalizowane. Przykład: „wielość”, „antydyskryminacja”, „wolność”, „tolerancja”.
  3) Powstają nowe pojęcia, nośniki nowej ideologii. Przykład: „gender”.
  4) Zostają wprowadzone nowe pojęcia służące zniesławieniu przeciwników. Przykład: „homofobia”, „mowa nienawiści”.
  • Źródło: s. 168
 • Każdy reżim polityczny tworzy swoją własną mowę, oddziela słowo od prawdy, aby podporządkować sobie ludzi. System nieprawdziwych, „skorumpowanych” słów nazywamy ideologią. Jest to system myślenia służący interesom jakiejś mniejszości; są one ukrywane za parawanem odpowiadających duchowi czasu „wartości”, aby uzyskać akceptację ogółu.
  • Źródło: s. 166
 • Komu zatem służy seksualizacja dzieci i młodzieży oraz wychowywanie ich do „różnorodności”?
  1) Tym, w których interesie leży odcinanie ludzi od korzeni poprzez niszczenie rodziny i czynienie ich tym samym podatnymi na manipulacje dla globalnych celów strategicznych.
  2) Tym, w których interesie leży globalna redukcja przyrostu ludności bez konieczności dokonywania zmian w globalnym podziale majątku.
  3) Tym, w których interesie leży nastanie w Europie „demograficznej zimy”.
  4) Tym, w których interesie leży wyeliminowanie religii, szczególnie chrześcijańskiej.
  5) Tym, którzy cierpią z powodu „normatywności heteroseksualizmu” i przez jej likwidację chcą sobie zapewnić uznanie społeczne.
  • Źródło: s. 349
 • Nigdy przedtem w historii ludzkości elity władzy nie próbowały wpływać na zmianę tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety poprzez strategie polityczne i środki prawne, brakowało ku temu wiedzy know-how i „inżynierii społecznej”. Ale właśnie teraz dokonuje się to na naszych oczach, i to w skali globalnej. Nazwa tej strategii brzmi gender mainstreaming. Ta kampania prowadzona jest pod płaszczykiem równouprawnienia kobiet i mężczyzn, co jednak jest tylko taktycznym stadium przejściowym.
  • Źródło: s. 69

Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności.[edytuj]

(tłum. Marek Urban, Dorota Jankowska, wyd. Homo Dei, Kraków 2009, ISBN 9788360998052)

 • Nie dlatego wyrzuca się dziesięć przykazań na złom, iż jest to rozsądne, ale dlatego, że rozum sam z siebie nie daje człowiekowi siły do ich zachowania. Z tego powodu rozum potrzebuje Boga, a Bóg rozumu.
  • Źródło: s. 49
 • Przeciwko Kościołowi katolickiemu szaleje walka jak przeciwko żadnej innej instytucji na świecie. Preferowaną „amunicją” są grzechy Kościoła w przeszłości, inkwizycja i palenie czarownic. Jest to walka prowadzona przez jednookich, którzy nie są gotowi spojrzeć drugim okiem na ogromną rzekę świętych i męczenników płynącą nieprzerwanie od początków Kościoła aż do współczesności. Liczba męczenników w XX wieku jest większa niż we wszystkich stuleciach razem wziętych i ciągle rośnie na naszych oczach, przede wszystkim w krajach islamskich, Chinach i Korei Północnej.
  • Źródło: s. 51, 52
 • Wysuwanie z faktu zróżnicowanego rozumienia prawdy wniosku, że nie istnieje prawda absolutna, jest błędną relatywistyczną konkluzją. Równanie 2 + 2 = 4 nie stanie się błędnym dlatego, że inni, nawet jeśli będzie ich wielu, twierdzą, iż równa się 5.
  • Źródło: s. 24