Gabriela Masłowska

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Gabriela Masłowska (ur. 1950) – polska ekonomistka i polityk, doktor ekonomii, nauczyciel akademicki, posłanka na Sejm RP od 2001.

  • Czego się państwo wstydzicie? Pytam, dlaczego wielu z nas tak łatwo godzi się na pozbawianie naszego państwa jednego z atrybutów naszej tożsamości narodowej? Czy wolno nam zapomnieć o tym, że dzieje narodu to sztafeta pokoleń? Polskie godło, polski orzeł jest jednym z ważnych symboli jedności narodu. Jesteśmy zobowiązani bronić tożsamości Polski nie tylko dla nas. Powinniśmy to czynić z wdzięczności dla tych, którzy za Polskę umierali, właśnie z orłem w sercu, z orłem na piersiach, którzy dla niej ponosili ofiary, którzy przez 123 lata dążyli do tego, aby Polska odzyskała niepodległość.
  • Likwidacja suwerenności polskiej po akcesji do Unii Europejskiej odbywała się w bardzo wielu dziedzinach. Obecne uregulowania traktatowe zawierają listę kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej. Unia Europejska ma kompetencje wyłączne w kilku ogromnie ważnych zagadnieniach, takich jak: unia celna, ustanawianie reguł niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, polityka pieniężna w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro, zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa oraz wspólna polityka handlowa.
  • Powiem państwu bardzo wyraźnie: jeżeli Unia ma prawo do tego, aby o czymś decydować, wspierać, koordynować lub uzupełniać, to niestety z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że będzie to czynić, i to bardzo intensywnie. Unia w swej obecnej wersji jest niestety ogromnie nienasycona. Dlatego jestem zbulwersowana podpisaniem przez rząd Donalda Tuska paktu Euro Plus. Skoro rząd nie musiał tego robić, to po co to uczynił? Pakt daje Unii do ręki narzędzia, za pomocą których może ona w szerszym niż dotychczas stopniu ingerować w polskie sprawy. W pakcie stwierdza się bowiem, że podjęte zostaną szczególne działania wykraczające poza działania już istniejące.
  • Sądy toczą procesy pod dyktando radców spółdzielni mieszkaniowych. Notariusze wpisują do aktów notarialnych zadłużenia niezgodnie z ustawą, a członkowie spółdzielni mieszkaniowych przeżywają gehennę. W tym obszarze życia społecznego potrzebne są radykalne działania.