Franz Josef Strauß

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Franz Josef Strauß
(1982)

Franz Josef Strauß (1915–1988) – zachodnioniemiecki polityk.

  • Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe.
  • Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany – nie na odwrót.
    • Man muss einfach reden, aber kompliziert denken – nicht umgekehrt. (niem.)
  • Polityk, który chce być dobrym mówcą, zawsze powie coś niecoś, czego ludzie nie zrozumieją.
    • Ein Politiker, der ein guter Redner sein will, wird immer einiges sagen, was die Leute nicht verstehen. (niem.)
    • Źródło: Ich bin der geborene Anti-Rhetor, „Der Spiegel” nr 38, 18 września 1989, s. 158–159.