Franciszek II Habsburg

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Franciszek II Habsburg

Franciszek II (1768–1835) – cesarz rzymsko-niemiecki w latach 1792–1806, arcyksiążę Austrii, król Czech i Węgier od 1792 do śmierci (od 1804 cesarz Austrii).

  • Ogłaszamy tedy niniejszym, że uważamy węzeł, który nas łączył aż dotąd z organizmem państwowym Rzeszy, za rozwiązany i że na skutek połączenia się skonfederowanych stanów reńskich uznajemy urząd i godność głowy Rzeszy za wygasłą, a nas za zwolnionych tym samym ze wszystkich obowiązków, jakie przyjęliśmy wobec Rzeszy Niemieckiej i z tego powodu składamy przy niniejszym noszoną dotychczas przez nas koronę cesarską oraz dzierżawione przez nas rządy cesarskie.
    • Opis: deklaracja o złożeniu korony Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego z 1806.
    • Źródło: M. Jedlicki, Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1965.