Przejdź do zawartości

Fotosynteza

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Fotosynteza – anaboliczny proces biochemiczny redukcji dwutlenku węgla wodorem pochodzącym ze związków nieorganicznych z wykorzystaniem promieniowania słonecznego przy udziale barwników asymilacyjnych i enzymów, prowadzącym do powstania związków organicznych.

  • Największą niewiadomą dla botaników jest sposób syntetyzowania węglowodanów ze składników, jakich używa do tego celu każda roślina zielona. Można przygotować w laboratorium chlorofil. Można zmieszać gazy w dowolnych proporcjach i można też dostarczyć energii świetlnej jako katalizatora (czynnika przyspieszającego reakcję). A mimo to węglowodany nie powstają. Gdyby się udało zgłębić tę tajemnicę, człowiek mógłby chyba nakarmić cały świat z fabryki wielkości zwykłego budynku szkolnego.
    • Autor: Laurence C. Walker, fizjolog roślin
    • Źródło: Cudowne utrzymywanie się życia na ziemi, „Awake!” nr 7, 1970, s. 25.
    • Zobacz też: węglowodany
  • Redukcja dwutlenku węgla przez rośliny zielone jest największym z prostych procesów chemicznych spotykanych na ziemi. Aby lepiej sobie uzmysłowić, czym jest plon rzędu 1011 ton w skali rocznej, moglibyśmy porównać go ze światową produkcją przemysłu chemicznego, metalurgicznego i górniczego, która sięga 109 ton rocznie. 90% tej produkcji to węgiel i ropa naftowa, a więc produkty powstałe dzięki fotosyntezie przebiegającej we wcześniejszych okresach. Podobnie imponująco przedstawia się porównanie energii magazynowanej co roku przez rośliny z energią pochodzącą z innych źródeł. Energia przekształcona w drodze fotosyntezy jest blisko sto razy większa niż ciepło uzyskiwane przez spalanie wydobytego w tym czasie na ziemi węgla, a 10 000 razy większa od energii wyzyskiwanych na całym świecie spadów wody.
    • Autor: Eugene I. Rabinowitch, Fotosynteza i jej wytwory (Photosynthesis and Related Products), t. I, wyd. Interscience Publishers Incorporated