Florian Ceynowa

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Florian Ceynowa (1817–1881) – kaszubski działacz polityczny i społeczny, badacz folkloru i języka kaszubskiego, z zawodu lekarz.

  • Leży to już bowiem w ludzkiej naturze, jest więc prawem boskim, że dzieci mówią tak jak rodzice. Jeśli tylko zachowamy to prawo, to jeszcze po tysiącach lat równie dobrze będą Słowianami, jak są dzisiaj.
    • Ko to ju v noterze ledzkji leźi, vjec je pravę Bóskjim, że dzece tak godają jak starszi. Kjej me le to prawo zachóvome, tej jesz pó tesąc tesącach lat tak dobrze Słovjanji bądą, jak dzis są. (kaszub.)
    • Źródło: Wò narodowoscé. A wò movje, „Szkoła Narodowa” nr 11, 14 kwietnia 1850, za: Konstanty Kościński, Idea słowiańska na Kaszubach, Poznań 1908, s. 18.
  • Przeklęty był, jest i po wieczne czasy będzie każdy, kto nie czci swoich rodziców, ich mowy; a po trzykroć przeklęty, kto się wstydzi swojej mowy ojczystej.
    • Przeklãtim béł, je i bãdze na wieczné czasë kòżdi, co nie tczi swòjich starszich, jich mòwë; a trzë razë przeklãti, chto sã wstidzy swòji mòwë macerzińsczi. (kasz.)
    • Autor: Skôrb kaszëbskò-słowińsczi mòwë