Ezra Taft Benson

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Ezra Taft Benson (1899–1994) – amerykański duchowny mormoński, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (1985–1994).

  • Jesteśmy już spóźnieni jeśli chodzi o zalanie świata Księgą Mormona, z wielu przyczyn, które objawił nam Pan. W erze mediów elektronicznych i masowego rozpowszechniania słowa pisanego, Bóg pociągnie nas do odpowiedzialności, jeśli nie rozpowszechnimy w świecie Księgi Mormona na monumentalną skalę.
    • The time is long overdue for a massive flooding of the earth with the Book of Mormon for the many reasons which the Lord has given. In this age of electronic media and mass distribution of the printed word, God will hold us accountable if we do not now move the Book of Mormon in a monumental way.
    • Źródło: Flooding the Earth with the Book of Mormon, „Ensign”, November 1988, 4–5. cyt. za Ezra Taft Benson, Served 1985–1994, lds.org