Przejdź do zawartości

Ewa Maj

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Ewa Maj (ur. 1957) – polska politolog i historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.

  • Piśmiennictwo endeckie było pozbawione skłonności do odrealnienia rzeczywistości narodowej i idealizacji narodu polskiego, jego charakteru i właściwości. Jego autorzy twierdzili, że brak megalomanii narodowej stawał się wyróżnikiem postaw i poglądów endeckich. Wprawdzie ustalali losy świata przez pryzmat spraw narodów, opowiadali się za etnocentrycznym ujęciem historii, byli jednak odlegli od megalomanii narodowej i polonocentryzmu.
    • Źródło: Komunikowanie polityczne narodowej demokracji 1918–1939, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ISBN 9788322732281, s. 187.
  • Sympatie do faszyzmu i jego włoskiego przywódcy nie przekładały się na koncepcje tworzenia faszyzmu polskiego. Ideologowie ZLN i SN odlegli byli od przenoszenia modelu państwa faszystowskiego na rodzimy grunt.
    • Źródło: Narodowa Demokracja, [w:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 135.