Przejdź do zawartości

Europejska Wspólnota Gospodarcza

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Europejska Wspólnota Gospodarcza (od 1992 Wspólnota Europejska) – europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza, działająca w latach 1958–2009.

 • Jest rzeczą oczywistą, iż cała działalność Euratomu i „wspólnego rynku” będzie podporządkowana celom NATO, których agresywny charakter jest powszechnie znany. W tych warunkach realizacja planu utworzenia Euratomu i „wspólnego rynku” doprowadzi nieuchronnie do dalszego pogłębienia podziału Europy i do wzmożenia napięcia w Europie, znacznie utrudni nawiązywanie współpracy gospodarczej i politycznej w skali ogólnoeuropejskiej oraz pociągnie za sobą nowe trudności w dziedzinie rozwiązania problemu bezpieczeństwa europejskiego.
  • Однако планы создания Евратома и „общего рынка” находятся в явном противоречии с этими целями. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что все участники Евратома и „общего рынка” являются членами военной группировки НАТО. Очевидно, что вся деятельность Евратома и „общего рынка” будет подчинена целям НАТО, агрессивный характер которых широко известен. (ros.)
  • Źródło: Oświadczenie MSZ ZSRR w sprawie planów utworzenie Euratomu i wspólnego rynku z 16 marca 1957, „Prawda” nr 78, 17 marca 1957.
 • W ślad za Wielką Brytanią inne kraje, które (…) są z nią związane przez strefę wolnego handlu, z tych samych powodów co Wielka Brytania chciałyby lub będą chciały przystąpić do Wspólnego Rynku.
  Należy przyjąć, że przystąpienie przede wszystkim Wielkiej Brytanii, a następnie wspomnianych państw zmieni całkowicie całość dostosowań, porozumień, kompensacji oraz reguł, które zostały ustanowione między Szóstką, ponieważ wszystkie te kraje tak jak Anglia reprezentują znaczące odrębności. (…)
  Poza tym powiększająca się w ten sposób wspólnota musiałaby stawić czoło szeregowi problemów w zakresie jej stosunków gospodarczych z wieloma innymi państwami, a zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi.
  Można oczekiwać, że spójność jej członków – tak licznych i różnorodnych – nie utrzymałaby się zbyt długo. W konsekwencji pojawiłaby się ogromna wspólnota atlantycka uzależniona od USA i przez nie kierowana, która szybko wchłonęłaby, wcześniej czy później, wspólnotę europejską.
  • Autor: Charles de Gaulle, konferencja prasowa, Paryż, 14 stycznia 1963, tłum. Tomasz Majchrowski
  • Opis: wypowiadając się w sprawie przystąpienia Wielkiej Brytanii do EWG.

Zobacz też: