Elokwencja

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Elokwencja – umiejętność przekonującego, pięknego wypowiadania się.

  • Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.
  • Dyskrecja w słowach jest więcej warta niż elokwencja.