Elizabeth Cady Stanton

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Elizabeth Cady Stanton

Elizabeth Cady Stanton (1815–1902) – amerykańska sufrażystka, aktywistka i abolicjonistka.

 • Jesteśmy, jako płeć, nieskończenie lepsze od mężczyzn, i jeśli jesteśmy wyzwolone i rozwinięte, zdrowe na ciele i umyśle, jak byłybyśmy w normalnych warunkach, nasze macierzyństwo byłoby naszą chlubą. Ta funkcja daje kobietom takich mądrości i mocy, jakich mężczyzna nie może posiąść.
  • We are, as a sex, infinitely superior to men, and if we were free and developed, healthy in body and mind, as we should be under natural conditions, our motherhood would be our glory. That function gives women such wisdom and power as no male can possess. (ang.)
  • Źródło: Elizabeth Cady Stanton, Harriot Stanton Blatch, Elizabeth Cady Stanton as revealed in her letters, diary and reminiscences, Harper & brothers, 1922, s. 270.
 • Razem pisałyśmy lepiej niż osobno. Susan jest powolna i ma umysł analityczny, ja zaś jestem gwałtowna i posiadam umysłowość syntetyczną. Ja jestem lepszą pisarką, ona lepszym krytykiem, ona dostarczyła faktów i danych, ja dodawałam filozofię i retorykę, a razem wysunęłyśmy argumenty, których nie zdołały obalić burze trzydziestu długich lat, i na które nie odpowiedział dotąd żaden mężczyzna.
  • Opis: o wspólnej pracy z Susan B. Anthony.
  • Źródło: History of Woman Suffrage, tom 1., cyt. za: Deborah G. Felder, 100 kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, tłum. Maciej Świerkocki, wyd. Świat Książki, Warszawa 1998, ISBN 8371296665, s. 36.
 • W większości religii nawet Bóg ukazywany jest jako istota o cechach męskich, a teologia odznacza się skrajną maskulinizacją.
  • Opis: cytat przytoczony z Biblii kobiet wydanej w 1895.
  • Źródło: Roman Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze 2005, s. 537.
  • Zobacz też: feminizm