Przejdź do zawartości

Elżbieta Smułkowa

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Elżbieta Smułkowa (ur. 1931) – polska slawistka i białorutenistka, językoznawca, w latach 1991–1995 ambasador RP na Białorusi.

  • Nie będzie przesadą konstatacja, że wskutek relacjonowania przykładów autorytarnych rządów prezydenta A. Łukaszenki, oficjalnej postsowieckiej ideologii i braku reform ekonomicznych na Białorusi polskie media w ostatnich latach podtrzymują na ogół stereotypowy obraz społeczeństwa białoruskiego jako biernego, silnie zsowietyzowanego i nieukształtowanego narodowo. Żadnemu z tych określeń całkowicie zaprzeczyć nie można.
    • Źródło: Różne aspekty postrzegania współczesnej Białorusi w Polska-Białoruś. Problemy sąsiedztwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ISBN 8322723881, s. 14.
  • Trzeba brać pod uwagę fakt, że dawno zdezaktualizował się stereotyp Białorusina jako ciemnego wieśniaka.
    • Źródło: Różne aspekty postrzegania współczesnej Białorusi w Polska-Białoruś. Problemy sąsiedztwa, op. cit., s. 15.